31

Jan 2019

9. møde: El-fagnetværk

Torsdag den 31. januar 2019 mødtes deltagerne i FSTA’s fagnetværk om el-installationer for at udveksle viden og erfaringer inden for el-området på de danske hospitaler. Det niende netværksmøde blev holdt i Aarhus, hvor Rambøll var dagens vært.

På dagsordenen var både et oplæg om fiber-installation i praksis og et besøg på AUH Skejby (DNU), hvor netværkets deltagere foretog en besigtigelse af en færdig fiber-installation (hovedsplidserum) på AUH Skejby (DNU). Besøget og rundvisningen stod Hans Michael Pugholm for.

Læs referatet fra mødet.

Hent øvrige materialer fra dette el-netværksmøde: