20

Aug 2019

9. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, mødtes tirsdag den 20. august 2019 kl. 9.30-14.00.

Det niende møde i netværksgruppen fandt sted hos OUH, Nyt Odense Universitetshospital, Gisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Der var fokus på nogle af nedenstående temaer:

  • De nye kompressere ISO og bortfald af DS 2451. (Lars Sloth)
  • Rekommandation til specialgasser
  • Hvordan man drifter et gasanlæg og krav hertil (Svend Gram og Edmund Christiansen)
  • Test af gassystem (Hans Bloch)
  • Test af nødsystemer (John Mejstrup, Region Syd)

Fagnetværksgruppen består af omkring 40 medlemmer, der mødes for at udveksle viden og erfaringer om hospitalsrelaterede gasser/luftarter. På møderne drøftes relevante og aktuelle temaer og udfordringer inden for fagområdet.

Læs referatet fra det niende netværksmøde om medicinske gasser på hospitalerne.

Hent præsentationer og bilag fra mødet: