20

Aug 2019

Niende møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, mødes tirsdag den 20. august 2019 kl. 9.30-14.00.

Det niende møde i netværksgruppen finder sted hos OUH, Nyt Odense Universitetshospital, Gisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Her vil der være fokus på nogle af nedenstående temaer:

  • De nye kompresser ISO og bortfald af DS 2451. (Lars Sloth)
  • Rekommandation til specialgasser
  • Hvordan man drifter et gasanlæg og krav hertil (Svend gram og Edmund Christiansen)
  • Test af gassystem (Hans Bloch)
  • Test af nødsystemer(John Mejstrup, Region Syd)

Fagnetværksgruppen består af omkring 40 medlemmer, der mødes for at udveksle viden og erfaringer om hospitalsrelaterede gasser/luftarter. På møderne drøftes relevante og aktuelle temaer og udfordringer inden for fagområdet.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket om medicinske gasser, kan du kontakte bestyrelsesmedlem og tovholder Thorkil Vandborg.

Læs mere om netværket og find referater og materialer fra de tidligere møder.