15

Jan 2018

6. netværksmøde

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Mandag den 15. januar 2018 mødtes FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, hos Busch Vakuumteknik i Ry.

Netværksmødet gav deltagerne et overblik over de gasser/luftarter på hospitalerne, der ikke er betegnet som en medicinsk luftart, ligesom det blev defineret, hvordan det er muligt at arbejde med disse i hverdagen og i forbindelse med anlægsetablering.

Formålet med mødet var at skabe en ensartet forståelse af de øvrige gasser, som kan benyttes fremadrettet i forbindelse med etablering af laboratorier osv.

Der var tre faglige oplæg:

  • Skitsering af hvilke typer af luftarter der tænkes på, og hvordan vi kategoriserer/benævner dem v. Lars Sloth, NAU.
  • Laboratorier: God udstyrs- og installationspraksis v. Michael Nørkjær, Strandmøllen.
  • Forholdsregler om brug af vakuum i laboratorier v. Bent Jakobsen, Busch Vakuumteknik. (Præsentation er på vej)

Læs referatet fra det sjette netværksmøde om medicinske gasser på sygehusene.