11

Mar 2022

Styregruppemøde 11. marts 2022

Det næste møde i styregruppen – Nationale retningslinjer for dagligt vedligehold, service, indkøb, validering og revalidering af procesudstyr anvendt ved genbehandling af medicinsk flergangsudstyr – holdes på Hotel Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge, Værelse R3, den 11. marts. 2022 fra kl. 09.30 til kl. 15.00

Gruppen er i færd med at udarbejde revaliderings rapport for steril opvaskemaskiner. På det seneste møde blev følgende opgaver fordelt:

Søren Hartmann, Ken, gennemlæser rapporten med henblik på tilretning.

Mette Helmig læser nationale og europæiske standarden med henblik på, at vores kommende rapport lever op til de nyeste standarder.

Køge Sygehus afprøver /tester om rapporten er anvendelig i det daglige arbejde.

Thorkil Vandborg/FSTA tilretter autoklave rapporten i forhold til de fremsendte rettelser. Mette Helmig kvalitetssikre rapporten inden den offentliggøres.

Henvendelse om deltagelse i mødet:

Thorkil Vandborg
thorkilvandborg@gmail.com
+45 29 32 30 88