04

Sep 2018

8. møde: El-fagnetværk

Tirsdag den 4. september 2018 mødtes deltagerne i FSTA’s fagnetværk om el-installationer for at udveksle viden og erfaringer inden for el-området på de danske hospitaler. Det ottende netværksmøde blev holdt i Aarhus, hvor ÅF (tidligere Midtconsult) var dagens vært.

Se dagsordenen og referatet fra mødet.

Gennem forskellige indlæg var der bl.a. fokus på DS/EN 60364 i forhold til overgangsordningen omkring 1. juli 2020, funktionsafprøvning af belysningsanlæg jf. BR18 og netværksgruppens udkast til anbefaling ved installation af potentialudligningsanlæg i medicinske områder.

Hent øvrige materialer der blev gennemgået på el-netværksmødet: