27

Aug 2018

7. netværksmøde

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Mandag den 27. august 2018 mødtes medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, for syvende gang.

Mødet havde gennem tre indlæg fokus på CE-mærkning af maskiner, hvordan FSD’s rekommendation og arbejdet i fagnetværket formidles til omverden og en præsentation af de valgte løsninger på DNV-Gødstrup.

Læs referatet fra det syvende netværksmøde om medicinske gasser på sygehusene.

Hent præsentationer og bilag fra mødet: