12

Mar 2019

3. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Medlemmerne af FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler mødtes for tredje gang tirsdag den 12. marts 2019.

Schneider Electric i Kolding var vært ved dagens møde.

På mødet var der blandt andet fokus på begrebet ”Vedligehold under drift” (krav niv. 3) og opsamling af deltagernes erfaring og læring om udfald af kritiske forsyninger i fælles ERFA-bog.

Fagnetværket arbejder blandt andet på en skriftlig anbefaling kaldet “Kritiske forsyninger til sygehuse”, hvor en overensstemmelse i terminologi samt niveauer i sikkerheden kan bidrage til driftsafdelingerne på hospitalerne, rådgivergruppen og de udførende entreprenører. Anbefalingen, der også skal rumme gældende love og normer på området, skal udgøre basis for arbejdet med programmering, projektering og drift af anlæg til kritiske forsyninger på sygehuse.

Læs referat og bilag fra netværksmødet:

Referatet fra fagnetværksmødet om kritiske forsyninger på hospitalerne

Mean Time Between Failure – Explanations and Standards

Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance

Data Center Site Infrastructure

99% uptime explained

Forsyningssikkerhed i sygehus tekniske installationer

Tier performance standards