09

May 2019

Udstiller på Årskonferencen 2019

FSTAs Årskonference 2018

Planlægningen af FSTA’s Årskonference 2019, der finder sted onsdag til fredag den 2.-4. oktober 2019 på Hotel Nyborg Strand, er i fuld gang.

FSTA’s bestyrelse indkalder nu tilkendegivelser om interesse i at udstille på Årskonferencen 2019. Tilkendegivelsen skal være givet senest den 28. maj 2019 via en tilmeldingsformular for at blive taget i betragtning.

Bemærk at tilmelding kræver et login, som er sendt til firmamedlemskabets registrerede kontaktpersoner i et nyhedsbrev den 10. maj 2019. Når du har indtastet adgangskoden nedenfor, får du mulighed for at udfylde formularen.

Detaljer om udstillingsstand på FSTA’s Årskonference:

  • Som udstiller skal man have et firmamedlemskab i FSTA og have betalt kontingent for året.
  • Prisen for en udstillingsstand, der er ca. 3 x 3 meter, er kr. 22.500 ekskl. moms. Forplejning og deltagelse i middage for én standsperson er inkluderet i prisen. Overnatning arrangeres særskilt. Eventuelle øvrige standspersoner betales der for pro rata efter forbrug (forplejning, middage og overnatning).
  • Opstilling af stand kan ske fra onsdag den 2. oktober kl. 12.00, og den skal være færdig opstillet kl. 16.00. Nedtagning kan ske fredag den 4. oktober fra kl. 13.00.

Selvom vi på Hotel Nyborg Strand har flere udstillingspladser til rådighed end tidligere, kan vi komme i den situation, at der må laves en prioritering af, hvem der får udstillingsplads. Denne prioritering foretages af bestyrelsen.

Bestyrelsen sigter på at melde tilbage primo juni. Herefter skal dem, der er tildelt en udstillingsplads, bekræfte og tilmelde endeligt. Der vil komme nærmere information herom.

Skriv adgangskoden her: Send