Genbehandling af medicinsk udstyr

FSTA har nedsat en national styregruppe, der har til formål at udarbejde nationale vejledende retningslinjer for daglig vedligehold, service, indkøb, validering og revalidering af procesudstyr, som anvendes til rengøring, desinfektion og sterilisation af medicinsk flergangsudstyr på sygehuse i Danmark.

Styregruppens arbejde mod en harmonisering af ovenstående aktiviteter beror på et behov og ønske fra sygehusene om, at der opnås enighed om omfanget af disse. Det skyldes, at aktiviteterne er ressourcetunge, hvorfor et nationalt samarbejde synes at have potentiale i forhold til optimering af såvel tid som økonomi.

Styregruppen arbejder for politisk forankring af arbejdet. Gruppens deltagere består af repræsentanter fra hver af de fem danske regioner, Fagligt Selskab for Sterilcentraler i Danmark (FSSD), leverandører af procesudstyr og FSTA. Det er styregruppens vision, at medicinsk flergangsudstyr efter genbehandling kan anvendes uden risiko for patienten.

Læs kommissoriet for styregruppen.

Har du interesse i at høre mere om styregruppen, kan du kontakte Bill Dyrborg Thomsen.

 

Her på siden kan du finde indbydelse til kommende møder samt referater og materialer fra møderne:

10
Oct
2022

National retningslinje for steril-opvaskemaskiner

OBS: Opdateret udgave pr. 24.11.2022. National retningslinje for revalidering af steril-opvaskemaskiner
Så er den endelige udgave af National retningslinje for revalidering af steril-opvaskemaskiner på plads og klar til brug.

15
Sep
2022

National vejledende retningslinje

Der er kommet en høringsudgave af National vejledende retningslinje for Revalidering af Instrumentvaskemaskemaskiner.
Vi ser frem til, at I vil læse det igennem og komme med kommentarer.

19
May
2022

Styregruppemøde 19. maj 2022

Det næste møde i styregruppen – Nationale retningslinjer for dagligt vedligehold, service, indkøb, validering og revalidering af procesudstyr anvendt ved genbehandling af medicinsk flergangsudstyr – holdes torsdag den 19. maj 2022 fra kl. 09.30 til kl. 15.00 på Hotel Comwell, Abildvej 100 i Sorø.

11
Mar
2022

Styregruppemøde 11. marts 2022

Det næste møde i styregruppen – Nationale retningslinjer for dagligt vedligehold, service, indkøb, validering og revalidering af procesudstyr anvendt ved genbehandling af medicinsk flergangsudstyr – holdes på Hotel Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge, Værelse R3, den 11. marts. 2022 fra kl. 09.30 til kl. 15.00

30
Aug
2018

Styregruppemøde 30/8 2018

Den 30. augsut 2018 mødtes medlemmerne af FSTA’s styregruppe om genbehandling af medicinsk flergangsudstyr. På mødet blev høringsversionen af revalideringsprotokollen for store dampautoklaver gennemgået og godkendt. Kom med dine kommentarer til høringsversionen inden den 26. oktober. Klik på billedet for at få adgang til materialer.

06
Apr
2018

Styregruppemøde 6/4 2018

Medlemmerne af FSTA’s styregruppe om genbehandling af medicinsk flergangsudstyr mødtes den 6. april 2018 på DNU. På mødet blev bl.a. planen for den interne og eksterne høringsfase drøftet . Læs referatet ved at klikke på billedet eller overskriften.

08
Feb
2018

Styregruppemøde 8/2 2018

Den 8. februar 2018 mødtes medlemmerne af FSTA’s styregruppe om genbehandling af medicinsk flergangsudstyr på OUH. På mødet blev bl.a. fremgangsmåden for høring drøftet, og styregruppen forventer, at de endelige vejledende retningslinjer kan præsenteres på FSTA’s Årskonference i oktober 2018. Læs referatet ved at klikke på billedet eller overskriften.