Kritiske forsyninger

Der bliver bygget rigtigt meget nyt på hospitalerne i disse år, og der er mange holdninger og tilgange til, hvordan man laver kritiske forsyninger på hospitalerne. Formålet med dette fagnetværk er erfaringsudveksling om, hvordan kritiske forsyninger på hospitaler bør opbygges for at opnå en ønsket rådighedsgrad, og hvilken arkitektur af forsyningssystemerne der giver mest rådighedsgrad for pengene.

Fagnetværket stiler også mod at udarbejde en sygehusvejledning på området med udgangspunkt i Uptime Institute’s ”Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance”. Det skal gøre det muligt at se, hvordan forsyningssystemerne bør opbygges, og vurdere, om et forsyningssystem til et område eller en funktion opfylder kravene til rådighedsgrad.

Her på siden kan du finde referater og materialer fra møderne.

Datoen for det femte møde i FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger bliver snarest offentliggjort.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket, kan du kontakte Steffen Carl Jacobsen, der er bestyrelsessuppleant i FSTA, tovholder på fagnetværket om kritiske forsyninger og til daglig arbejder som teknisk chef på Aalborg Universitetshospital. Netværket savner især en større deltagelse fra hospitalernes drifts- og tekniske afdelinger.

20
Jun
2019

4. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har kritiske forsyninger på hospitaler som fokusområde, mødtes for fjerde gang torsdag den 20. juni 2019 på Aalborg Universitetshospital, hvor videndeling, erfaringsudveksling og en ny hospitalsvejledning i kritiske forsyninger er på dagsorden. Læs referatet fra mødet.

12
Mar
2019

3. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Det tredje møde i FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler fandt sted den 12. marts 2019 hos Schneider Electric i Kolding. Her var der blandt andet fokus på begrebet ”Vedligehold under drift” (krav niv. 3) og opsamling af deltagernes erfaring og læring om udfald af kritiske forsyninger i fælles ERFA-bog. Læs referatet fra mødet.

06
Nov
2018

2. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Det andet møde i FSTA’s nye fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler fandt sted den 6. november 2018 hos Niras i Aarhus. Her blev der blandt andet nedsat to arbejdsgrupper, der skal undersøge, hvilke installationstyper det giver mening at fokusere på i forhold til Tier standarderne. Læs referatet fra mødet og se, hvem der deltog.

12
Apr
2018

1. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Det første møde i FSTA’s nye fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler fandt sted den 12. april hos Coromatic i Odense. Læs referatet og se materialerne, der blev gennemgået på mødet.