Kritiske forsyninger

Der bliver bygget rigtigt meget nyt på hospitalerne i disse år, og der er mange holdninger og tilgange til, hvordan man laver kritiske forsyninger på hospitalerne. Formålet med dette fagnetværk er erfaringsudveksling om, hvordan kritiske forsyninger på hospitaler bør opbygges for at opnå en ønsket rådighedsgrad, og hvilken arkitektur af forsyningssystemerne der giver mest rådighedsgrad for pengene.

Fagnetværket stiler også mod at udarbejde en sygehusvejledning på området med udgangspunkt i Uptime Institute’s ”Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance”. Det skal gøre det muligt at se, hvordan forsyningssystemerne bør opbygges, og vurdere, om et forsyningssystem til et område eller en funktion opfylder kravene til rådighedsgrad.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket, kan du kontakte Thomas Nordkvist Jensen, der er bestyrelsessuppleant i FSTA, tovholder på fagnetværket om kritiske forsyninger og til daglig arbejder som driftschef på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Netværket savner især en større deltagelse fra hospitalernes drifts- og tekniske afdelinger.

Virtuelle netværksmøder hver 8. uge

Vi holder en række virtuelle arbejdsmøder, hvor der arbejdes på en publikation/rekommendation om udførsel af kritiske forsyninger på hospitaler.

Alle medlemmer af faggruppen er velkomne.

Det første møde holdes tirsdag d. 7. februar og herefter planlægges der med møder ca. hver 8. uge.

Skriv til Thomas Nordkvist Jensen hvis du ønsker at få tilsendt et link, for at deltage i mødet.

 

Her på siden kan du finde indbydelse til kommende møder samt referater og materialer fra møderne:

01
Jun
2022

5. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Medlemmerne af FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler mødtes for første gang siden corona-nedlukningen onsdag den 1. juni 2022kl. 10-14 på Århus Universitetshospital. På dagsordenen var blandt andet status på arbejdet med ”anbefaling om kritiske forsyninger til hospitaler” med oplæg ved Steffen Carl Jacobsen og indlæg fra Århus Universitetshospital om, hvordan der er arbejdet med kritiske forsyninger i byggeprojektet. Læs referatet fra mødet.

20
Jun
2019

4. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har kritiske forsyninger på hospitaler som fokusområde, mødtes for fjerde gang torsdag den 20. juni 2019 på Aalborg Universitetshospital, hvor videndeling, erfaringsudveksling og en ny hospitalsvejledning i kritiske forsyninger er på dagsorden. Læs referatet fra mødet.

12
Mar
2019

3. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Det tredje møde i FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler fandt sted den 12. marts 2019 hos Schneider Electric i Kolding. Her var der blandt andet fokus på begrebet ”Vedligehold under drift” (krav niv. 3) og opsamling af deltagernes erfaring og læring om udfald af kritiske forsyninger i fælles ERFA-bog. Læs referatet fra mødet.

06
Nov
2018

2. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Det andet møde i FSTA’s nye fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler fandt sted den 6. november 2018 hos Niras i Aarhus. Her blev der blandt andet nedsat to arbejdsgrupper, der skal undersøge, hvilke installationstyper det giver mening at fokusere på i forhold til Tier standarderne. Læs referatet fra mødet og se, hvem der deltog.

12
Apr
2018

1. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Det første møde i FSTA’s nye fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler fandt sted den 12. april hos Coromatic i Odense. Læs referatet og se materialerne, der blev gennemgået på mødet.