Medicinske gasser

Fagnetværksgruppen har hospitalsrelaterede gasser/luftarter som fokusområde og består aktuelt af 31 medlemmer.

Det er nu tre år siden, at en arbejdsgruppe for FSD lavede en revideret udgave af rekommandationen fra 1996 ”Medicinske Gasser – en rekommandation for kvalitet af medicinske gasser”. I 2014 blev der også udarbejdet kontrolskemaer for medicinske gasser.

Formålet med denne netværksgruppe er bl.a. at gå det seneste materiale igennem for at finde ud af, om det stadig er aktuelt, og hvordan vi kan komme videre.

Netværksgruppen forholder sig også til nye eller andre emner inden for medicinske gasser, som endnu ikke har været berørt. Det kan fx være laboratoriegasser, gasudtagsfarver, anæstesigasser, udsug m.m. Det konkrete arbejdsområde, som fagnetværksgruppen kommer til at beskæftige sig med på de forskellige møder, afgøres af gruppens medlemmer.

Her på siden kan du finde referater og materialer fra de tidligere møder i fagnetværket om medicinske gasser på hospitalerne.

Har du lyst til at være en del af netværket, kan du kontakte Lars Sloth.

Her på siden kan du finde indbydelse til kommende møder samt referater og materialer fra møderne:

14
Jun
2023

12. møde: Medicinske gasser

FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, holder næste møde den 14. juni 2023 på Nyt Odense Universitetshospital kl. 9.30-14.00.

14
Dec
2022

11. møde: Medicinske gasser

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, mødtes den 14. december 2022.

21
Jan
2020

10. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på hospitalerne som fokusområde, mødtes tirsdag den 21. januar 2020 for at dele viden og erfaringer om hospitalsrelaterede luftarter på de danske hospitaler.

18
Dec
2019

Studietur Færøerne

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Udvalgte medlemmer fra FSTA’s fagnetværk deltog fra den 20.-22. november i en studietur til Færøerne med fokus på systemer for medicinske gasser.

20
Aug
2019

9. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det niende møde i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser på hospitalerne fandt sted den 20. august 2019. Her var fokus på de nye kompressere ISO og bortfald af DS 2451, rekommandation til specialgasser, hvordan man drifter et gasanlæg og krav hertil samt test af gassystem og nødsystemer. Læs referatet og hent materialer fra oplæg.

23
Jan
2019

8. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det ottende møde i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser på sygehusene blev holdt den 23. januar 2019. Her var fokus på anæstesigasudsug (AGS-systemer), arbejdet med opdateringen af rekommandationen for medicinske gasser og tegningsstandarder for medicinske gasser. Deltagerne fik også fremvist et driftsklar AGS-anlæg. Læs referatet og hent materialer fra oplæg.

27
Aug
2018

7. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det syvende møde i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser på sygehusene blev holdt den 27. august 2018 . Her var fokus på CE-mærkning af maskinanlæg, medicinsk vacuum, og hvordan fagnetværket kommer bredere ud med sin viden på området. Læs referatet og hent materialer fra oplæg.

15
Jan
2018

6. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det sjette møde i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser på sygehusene blev holdt den 15. januar 2018 hos Busch Vakuumteknik i Ry. Her var fokus på de gasser/luftarter, der ikke er betegnet som en medicinsk luftart, og hvordan de kan benyttes fremadrettet i forbindelse med bl.a. etablering af laboratorier på hospitalerne. Læs referatet og hent materialer fra oplæg.

21
Aug
2017

5. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det femte møde i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser blev holdt den 21. august 2017 på Odense Universitetshospital. Her var fokus på den gode byggeproces og commissioning i relation til medicinske luftarter. Læs referatet og hent materialer fra de to oplæg.

24
Apr
2017

4. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det fjerde møde i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser blev holdt den 24. april 2017 på Aalborg Universitetshospital. Læs referatet fra mødet, hvor temaet var at forstå apparaturernes funktioner ved de to anlægstyper diatermi og anæstesi.

08
Nov
2016

3. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det tredje møde i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser fandt sted den 8. november 2016 på Aarhus Universitetshospital. Læs referatet og se oplægget om centrale vakuumforsyninger til hospitalssektoren, som Steen Rasmussen fra Granzow bidrog med.

09
Jun
2016

2. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det andet møde i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser fandt sted den 9. juni 2016 på Kolding Sygehus. Læs referatet og hent dokumenter fra mødet om tekniske forskrifter for gasser og udtagstyper for medicinske gasser.

04
Feb
2016

1. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det første møde i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser fandt sted den 4. februar 2016 hos ALECTIA. Læs referatet fra opstartsmødet, hvor det bl.a. blev besluttet, hvilke områder fagnetværket vil beskæftige sig med.