Ventilation

Ventilationsnetværket består aktuelt af 27 medlemmer og har til formål at udveksle viden og erfaringer inden for ventilationsområdet på de danske hospitaler.

Har du lyst til at være en del af netværket, kan du kontakte Lars Christian de Claville.

Her på siden kan du finde indbydelse til kommende møder samt referater og materialer fra møderne:

09
Sep
2020

10. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

OBS: Netværksmødet rykkes pga. det stigende smittetryk for corona. Ny mødedato følger.

04
Feb
2020

9. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har ventilation på sygehusene som fokusområde, mødtes tirsdag den 4. februar 2020.

12
Sep
2019

8. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Det ottende møde i FSTA’s fagnetværk om ventilation blev holdt den 12. september 2019 hos Trox Danmark A/S. På mødet var der bl.a. fokus på energieffektivitet og fremtiden i europæiske standarder for ventilation på hospitaler. Læs referatet fra mødet.

24
Jan
2019

7. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Det syvende møde i FSTA’s fagnetværk om ventilation blev holdt den 24. januar 2019 på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Der var bl.a. fokus på ventilationsløsningerne på operationsstuerne på NAU og den fælles europæiske standard for ventilation på hospitaler. Læs referatet fra mødet.

29
Aug
2018

6. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Det sjette møde i FSTA’s fagnetværk om ventilation blev holdt den 29. august 2018. Der var bl.a. fokus på de nye EU-regler, som er på vej. Det får betydning for, hvordan OP-stuer fremover skal indrettes for at skabe den nødvendige hygiejne. Læs referatet og hent materialerne, som blev præsenteret på mødet.

15
Mar
2018

5. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Det femte møde i FSTA’s fagnetværk om ventilation fandt sted den 15. marts 2018. Temaet var ventilation på OP-stuer, hvor erfaringerne fra DNU blev præsenteret. Fokuspunkterne til en ny vejledning til design af OP-stuer klasse 4 og 5 blev også drøftet. Læs referatet og se præsentationen fra Region Midtjylland.

15
Nov
2017

4. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Det fjerde møde i FSTA’s fagnetværk om ventilation fandt sted den 15. november 2017 hos NIRAS. Det blev besluttet, at FSTA og fagnetværket skal revidere den nuværende vejledning for ventilation på operationsstuer. Læs referatet.

15
Jun
2017

3. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Det tredje møde i FSTA’s fagnetværk om ventilation fandt sted den 15. juni 2017 hos TROX Danmark. Læs referatet fra mødet, der satte fokus på ventilation på OP-stuer og forhindring af kontamination.

16
Mar
2017

2. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Det andet møde i FSTA’s fagnetværk om ventilation fandt sted den 16. marts 2017 hos Oluf Jørgensen A/S. Læs referatet fra mødet, der satte fokus på ventilationsbehov på hospitalerne, ventilation med ringbundne kanaler, CO2 densitet – VOC-organiske stoffer i rummet og NIR – nybygning og renovering. Hent også materialerne fra indlægsholderne.

28
Nov
2016

1. møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Det første møde i FSTA’s fagnetværk om ventilation fandt sted den 28. november 2016 hos Halton. Læs referatet fra opstartsmødet, hvor det bl.a. blev besluttet, hvilke områder fagnetværket vil beskæftige sig med fremover.