Årskonference 2013

Præsentationer

Nedenfor har vi samlet indlægholdernes præsentationer fra FSTA’s årskonference 2013:

Elsikkerhed på sygehuse v. Brian Pelby, Balslev.

Wayfinding på hospitaler v. Nils Damsgaard, RetinaDesign.

Lysets effekt på arkitektur og funktioner v. Merete Madsen, Grontmij A/S.

De store hospitalsbyggerier: økonomi og virkelighed v. Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

Den tekniske drifts integration med hospitalets IKT teknologi v. Stig Brinck, Niras.

Nyt OUH – Hospitalet i landskabet v. Frank Jensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Robotteknologi på operationsstuer og… v. Christian Ulrik Maegaard, Odense Universitetshospital.

Digital Wayfinding på Sygehuse v. Allan Mørch, AskCody.

Håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus v. Kim Åge Nielsen Birkerød, MT Højgaard A/S.

Kvalitetssikring på hospitaler i drift v. Helle Amtsbiller, Statens Serum Institut.

Oversvømmelsesrisiko for sygehuse i Danmark v. Ole Mark, DHI Hørsholm.

Fremtidens sygehus- og sundhedssektor v. Jesper Bo Jensen, Athenas.

Effektiviseringsgevinsten ved DNV v. Preben Lynggaard Sørensen, Hospitalsenheden Vest.

Solceller i Region Syddanmark v. Jacob Ilsøe, Grontmij A/S.

Varmtvandsproduktion v. John Christensen, VIBO.

Effektv drift på hospitaler – understøttet af Lean og klinisk logistik v. Anne-Mette Bang Termansen, Implement Consultning Group.

Hvor er arkitekturen og arkitekten i dansk sygehusbyggeri v. Kim Holst Jensen, Schmidt Hammer Lassen Architects.