Årskonference 2014

Program

Se programmet fra FSTA’s Årskonference i 2014, der blev afholdt den 22.-24. september.

Præsentationer

Nedenfor har vi samlet indlægsholdernes præsentationer fra Årskonferencen 2014.

Bæredygtighedscertificering af hospitalsbyggeri v. John Sommer, MT Højgaard

Flytteprocessen fra gammelt til nyt hospital v. Henrik Eriksen, Det nye Rigshospital

Designguide for hospitalsbyggeri i Region Midtjylland v. Klavs Bjerre, Region Midtjylland

Anvendelse af simuleringsanalyser til optimering af logistik og patientforløb v. Claes Brylle Halqvist, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler

Setting new standards v. Claus Roikjer, Nyt Hospital Nordsjælland

Spændingskvalitet v. Kenn Andersen, PSS Energi

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter v. Nanna Skovgaard, Sundhedsministeriet

Beredskabskrav til It-infrastruktur v. Faruque Sayed, Team Consultants

Lagring af overskudsvarme og -kulde i undergrunden v. Stig Niemi Sørensen, Enopsol A/S

Kortlægning af energiforbrug, Region Hovedstaden v. Dorthe Bechamn og Lene Kuszon, Region Hovedstaden

Ventilation af operationsstuer – recirkulation og rotorvekslere v. Hans Theil, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Bygninger og lokalers egnethed til patientbehandling v. Hans Ulrik Rasmussen, DNU Århus

Robotteknologi i sterilcentraler (RSR) v. John Sørensen og Kevin Junglev, Alectia

Ventilation i operationsstuer v. Kaj Hyldgaard, FSTA/Nyt Ålborg Universitetshospital

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier – et regionalpolitisk perspektiv v. Lars Gaardhøj, Region Hovedstaden