Årskonference 2015

Program

Se programmet fra FSTA’s Årskonference i 2015, der blev afholdt den 7.-9. oktober.

Præsentationer

Nedenfor har vi samlet foredragsholdernes præsentationer fra Årskonferencen 2015.

Vandsystemer på hospitaler v. Ole Vestergaard, Alectia

Den driftsorienterede byggeproces v. Poul Henrik Due, Sweco

Hospitalsspildevand – hvad kan hospitalerne forvente af krav fra kommunerne v. Morten Beha Pedersen, Hvidovre Kommune

Velfærdsteknologi på hospitaler v. Charlotte Kira Kimby, VihTek

Præventiv skybrudssikring af bestående bygninger v. Claus Vangsager, Aarsleff

Trygt hospital – tryghed, sikkerhed og åbenhed v. Hans Jørgen Moltsen, Alectia

Sporing og lokation – IKT programmet v. Jørn Winfred Rasmussen, Region Nordjylland

Commissioning iht. DS 3090 og erfaringer fra byggegruben v. Jesper Tanggard, Sweco

Telekommunikation og mobility v. Poul Qvist Christensen, AnyCom

Så dit hospital skal have AGV? v. Thomas Strecker Leitner, MMG Denmark

Energiforbedringer og lavtemperaturopvarmning på sygehuse og klinikker v. Filip Rosenberg, Ribe Jernindustri

Hvad skal vi med hospitalskøkkener? v. Nils Grønfeldt, Catering Consulting Group

Gulvet – husets vigtigste bygningsdel v. Torben Hessing-Olsen, Dansk Byggeri

Beslutningsprocessen som redskab til at sikre fremdrift og økonomi v. Henrik Juul Sørensen, Medic OUH

Open BIM Studio – projekter i fuld skala v. Mikko Vuorenhela, Sweco

Hospitalsbyggeri, kultur og organisering v. Simon Nørregaard Jensen, Danske Regioner

Case for et helt OPP-forløb del 1: OPP Vejle v. Gert Frost, Region Syddanmark

Case for et helt OPP-forløb del 2: OPP som udbudsform v. Lars Olaf Larsen, DEAS