Årskonference 2018

Program

Se programmet fra FSTA’s Årskonference i 2018, der blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 22.-24. oktober.

Præsentationer

Nedenfor har vi samlet foredragsholdernes præsentationer fra Årskonferencen 2018:

En politisk drøm for sundhedsvæsenet i 2025 v. Sophie Hæstorp Andersen, Regionrådsformand i Region Hovedstaden.

BIM fra data til drift på DTU v. Khoa Dang Ngo og Anders B. Møller, Danmarks Tekniske Universitet.

Brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri v. Kenneth Holm, Det Nye Universitetshospital i Odense.

Strategi for bygningsvedligehold på Danmarks Tekniske Universitet v. Jacob Steen Møller og Anders B. Møller, Danmarks Tekniske Universitet.

Innovationsprojekter i sygehusbyggeri – kommer de i anvendelse? v. Frank Hansen, Projekt Universitetshospital Køge.

Fremtidens personsikkerhed ved brand på hospitaler v. Svend Voss, DBI Brand og Sikring.

Personlig medicin v. Jakob Bjerg Larsen, Lægemiddelindustriforeningen.

Videoovervågning og sikring i praksis v. Ole B. Jacobsen og Jonas Petersen, Aarhus Universitetshospital.

Børneriget – Vision v. Stig Vesterager Gothelf, 3xN, og Christian Schousboe Platz, Arkitema

Ventilation på operationsstuer – erfaringer fra Det Nye Universitetshospital i Aarhus v. Kurt Poulsen, Region Midtjylland.

Ventilation på operationsstuer – vejledning og standard v. Jan Mottlau, Niras.

Om at finde vej og være med v. Helle Max Martin, Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

Hvordan synes du selv, det går med de 16 kvalitetsfondsbyggerier? v. Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

80-20 procent (Regionalt finansierede sygehusbyggerier og øvrigt anlæg) v. Rikke Margrethe Friis, Danske Regioner.

80-20 procent (Hvad gør vi nu med de funktioner, som fremover skal være i de gamle bygninger?) v. Per Christiansen, Rigshospitalet.

80-20 procent (Kvalitetsfondsprojekter vs. eksisterende sygehuse) v. Michael Jensen, Niras.

 

Följande är några andra sexuella biverkningar av Kamagra beställ idag och kan påverka användarens sexuella hälsa.