Årskonference 2019

Program

Se programmet fra FSTA’s Årskonference i 2019, der blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 2.-4. oktober.

Præsentationer

Nedenfor har vi samlet foredragsholdernes præsentationer fra Årskonferencen 2019:

Håndtering af udfordringerne ved LED startstrøm og lækstrøm v. Flemming Folkvardsen fra ABB

AB18 og ABR18 – mulligheder og udfordringer v. Lars Hauberg, koncernjurist hos NIRAS

Det bæredygtige hospital – tiltag i Region Midtjylland v. Maria Gaden, projektleder hos Region Midtjylland

Kommunernes fremtidige opgaver – kommunalt sundhedsbyggeri v. Peter Munk, Bygningschef

Hacking og datasikkerhed i sundhedsvæsenet v. Tom Hansen, vicekontorchef hos Region Nordjylland

Rengøring og hygiejne på hospitaler. Har det betydning for den tekniske drift v. Carsten Holmer, Rengøring og hospitalsservice, OUH

Design af operationsstuer v. Jan Mottlau, senior specialist hos NIRAS

Smitteoverførsel og design i forhold til hospitalsbyggeri v. Henrik Stengaard-Pedersen, projektleder og hygiejnesygeplejerske

FSTA fleksible og fremtidssikrede laboratorier v. Kim Leander Hoegh fra MOE

Region Hovedstadens handlingsplan for FNs verdensmaal – muligheder, udfordringer, prioritering og forventet effekt v. Emilie Rønde Nielsen fra Center for Regional Udvikling og Ole Gerner Jacobsen fra Center for Ejendomme

Droner i byggeriet v. Søren Rolin Hvorup Jensen, senior specialist hos NIRAS

Center for Ejendomme, Region Hovedstaden. Status – Hvordan er de første tre år gået? v. Mogens Kornbo, Direktør i Center for Ejendomme

Den teknologiske udvikling på sygehusene de næste 10 år v. Carsten Sørensen v. Carsten Sørensen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark

Den teknologiske udvikling på hospitalerne de næste 10 år v. Lars Rust v. Lars Rust, Country Manager hos Olympus Danmark A/S

Den teknologiske udvikling på sygehusene de næste 10 år v. Michel Chr. Nemery, ledende overlæge på Radiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital