Årskonference 2021

Foto: Henriette Vabø

Program

Se programmet fra FSTA’s Årskonference i 2021, der blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 29. september til 1. oktober.

Præsentationer

Et ”serviceeftersyn” med fokus på de største sundhedsmæssige udfordringer krydret med COVID-19 månederne set fra tv-lægens bord v/ Peter Qvortrup Geisling

FN’S 17 verdensmål målrettet sundhedsvæsenet og grøn omstilling i Danmark v/ Anders Eldrup

Operationelle verdensmål (runde 1) FN’s verdensmål og bæredygtigt byggeri v/Birgitte Gade Ernst og Katrine Buur

Særlige krav til psykiatri-byggeri belyst ud fra kvalitetsfondsprojektet Sct. Hans v/Kim Sander og Ulrik Hammer Jørgensen

En gennemgang af, hvordan man ved Sjællands Universitetshospital i Køge arbejder med bæredygtigt byggeri v/Jens Peter Johnsen Nielsen

Hvilke nye teknologier er taget i anvendelse i 2030 herunder hvilke specialer og patientforløb, der flytter sig mest i forhold til ny teknologi v/Henning Langberg

Status for kvalitetsfondsbyggerierne: Nyt Aalborg Universitetshospital v/John Schermer Stefansen

Corona-pandemien baglæns og forlæns – et kig halvandet år tilbage og 10 år frem v/Else Smith

Status på sygehusbyggerier i Region Hovedstaden v/Ole Kristian Bottheim

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer NIR v/Elsebeth Tvenstrup Jensen

Teknologiske udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet v/Gorm Simonsen

COVID-19 – Hvordan hverdagen pludselig blev en anden v/Allan Randrup Thomsen