Links

Forum for sygehus teknik og arkitektur
Her på siden finder du links til relevante sider og foreninger nationalt og internationalt, som også beskæftiger sig med drift, teknik og byggeri på hospitaler.

Relevante sider

Godt Sygehus Byggeri
Danske Regioner, regionernes politiske interesseorganisation, giver mulighed for at følge de nye sygehusbyggerier og få indsigt i udbud og processer.

Dansk Standard
Fonden Dansk Standard arbejder målrettet på at højne kvaliteten i det danske samfund gennem standardisering og miljømærkning og styrker væksten i det danske erhvervsliv.

Statens Serum Institut
SSI er et institut under Sundheds- og Ældreministeriet, hvis mission er at styrke sundhed gennem sygdomskontrol og forskning.

IFHE’s digitale årsmagasin
International Federation of Hospital Engineering (IFHE) formidler i det årlige magasin “IFHE Digest” viden om hospitals- og sundhedssektoren inden for områderne teknik, drift, udstyr, vedligeholdelse, byggeri m.m.

Foreninger

FSD
Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD) er en selvstændig brancheforening for maskinmestre ansat i det danske sundhedsvæsen og har, i et tæt samarbejde med Maskinmestrenes Forening, ansvaret for brancherådet for sygehusmaskinmestre.

FSSD
Fagligt Selskab for Sterilcentraler i Danmark (FSSD) er en forening af sygeplejersker ansat ved sterilcentraler i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1987 og arbejder på dygtiggørelse af medlemmer med faglige relationer til genbehandlingsområdet.

FSTL
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) er den norske pendant til FSTA. FSTL blev stiftet i 1986 af nogle af de øverste tekniske ledere på de norske hospitaler.

IFHE
FSTA er medlem af International Federation of Hospital Engineering (IFHE) og deltager derfor i vidensdeling på det internationale niveau.

IFHE-EU
FSTA er medlem af IFHE-EU. Det er en ikke-statslig organisation, som forener de nationale sammenslutninger i Europa, der også beskæftiger sig med drift, teknik, byggeri og arkitektur på hospitaler.