Gå-hjem-møde om fagnetværk

Maskinmester Bianca Ter Haar fra Holbæk Sygehus og maskinmester Henning Horn fra Hvidovre Hospital har taget initiativ til at arrangere gå-hjem-møder i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Formålet med gå-hjem-møderne er at dele viden fra FSTA’s forskellige fagnetværk og give de fremmødte deltagere fra landets hospitaler, rådgivervirksomheder og udstyrsleverandører indsigt i arbejdet.

Nedenfor kan du læse mere om de møder, der har fundet sted, ligesom du kan finde præsentationerne fra dagens oplægsholdere.

Skriv til fsta@strandmollen.dk, hvis du vil vide mere.

Tidligere møder:

13
Sep
2022

Gå-hjem-møde: FSTA’s fagnetværk

Den 13. september blev der afholdt gå-hjem møde for deltagerne i FSTA’s  fagnetværk på Køge sygehus Temaet for mødet var kritisk forsyning. Klik på billedet for at finde genveje til dagens præsentationer.

12
Apr
2022

Gå-hjem-møde: FSTA’s fagnetværk

70 mennesker afså eftermiddagen den 12. april til at deltage i FSTA’s gå-hjem-møde for fagnetværk, som blev holdt på Hvidovre Hospital. Som altid startede gå-hjem mødet med sandwich og vand klokken 12.30 og selve mødet starter klokken 13.00 og slutter 15.00. Følg link på billedet for at finde genveje til dagens præsentationer og mere information:

15. september 2021

Onsdag den 15. september fandt femte gå-hjem-møde sted på Bispebjerg Hospital. Blandt de 60 deltagere var repræsentanter fra de fleste hospitaler i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt adskillige leverandører.

Edmund Christiansen indledte mødet på vegne af FSTA og fortalte om vores netværksgrupper. Morten Janke Nielsen og Søren Rolin Hvorup Jensen holdt oplæg om dokumentation af nye installationer i gamle bygninger og en opgradering af tegningerne i 3D. Herefter fortalte Sune Rørbæk om, hvordan vi mindsker udslip i N2O. Afslutningsvist kom Henning Horn med en kort opdatering om det nye MDR direktiv 745/2017.

Præsentationer

Agenda-15.-september-2021.pdf

Busch-DK-AGSS-Supply-vacuum-systems.pdf

Morten-Janke-Bispebjerg.pdf

Henning-Horn.pdf

3. december 2019

Tirsdag den 3. december fandt det fjerde gå-hjem-møde om FSTA’s fagnetværk sted på Rigshospitalet.

Se agendaen for mødet i nedenstående link:

FTSA Gaa hjem moede 031219

10. september 2019

Tirsdag den 10. september 2019 fandt det tredje gå-hjem-møde om FSTA’s fagnetværk sted på Køge Sygehus.

Henning Horn gav først en status på, hvad netværksgruppen har fokus på og arbejder med.

Claus Berntsen og Mads Korsholm Kristoffersen indledte med et oplæg om, hvordan vi sikrer de kritiske forsyninger under nybygning og den daglige drift. Herefter fortalte Thomas Jensen fra NIRAS om hvilke teknologier, der skal etableres på et nyt renseanlæg.

Niels Rasmussen Granzow gav derefter en introduktion til mobile nødstrømsanlæg herunder reglerne, normerne, projekteringen og anlægstyper ved brug af denne teknologi.

Præsentationer

Agenda 10. sep – Region Sjælland og Region H

Kritiske forsyninger under nybygning og den daglige drift

Hvilke teknologier skal der etableres på et nyt renseanlæg hospital

Nødstrømsanlæg til de danske hospitaler

4. juni 2019

Tirsdag den 4. juni 2019 deltog omkring 75 medlemmer i det andet gå-hjem-møde om FSTA’s fagnetværk på Herlev Hospital.

Repræsentanter fra de forskellige fagnetværk gav først en status på, hvad netværksgruppen har fokus på og arbejder med.

Bianca Ter Haar indledte med et oplæg om branden i 2018 på Holbæk Sygehus. Herefter fortalte Bjarne Brisson fra Nyt OUH om de internationale krav til drift af medicinske gasanlæg – HTM – og forebyggende vedligehold.

Karsten Nielsen gav en introduktion til rensningsanlægget for udskillelse af medicinrester på Herlev Hospital, og gå-hjem-mødet sluttede med en rundvisning ved rensningsanlægget.

Præsentationer

Dagsorden for gå-hjem-mødet

”Brand på Holbæk Sygehus – Forsyningssikkerhed” v. Bianca Ter Haar

”Nyt OUH: HTM-02 Forebyggende vedligehold” v. Bjarne Brisson

5. marts 2019

Tirsdag den 5. marts 2019 mødtes mere end 90 fag- og projektansvarlige på landets hospitaler, rådgivere og udstyrsleverandører for første gang for at dele viden på tværs af FSTA’s forskellige fagnetværk.

På mødet præsenterede maskinmester Michael Mud den nye Best Installation Praksis (BIP) for installation af medicinske gasser. Kvikguiden til BIP kan findes på CURA VVS, Bøgelund VVS og Strandmøllens hjemmesider i forskellige varianter. Mødet sluttede med et indlæg fra Carsten Larsen fra Højager Belysning om fremtidens brug af lys i hospitalsmiljøer.

Gå-hjem-mødet resulterede i adskillige tilmeldinger til FSTA’s fagnetværk, som i forvejen er underrepræsenteret fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Efter mødet er stadigt flere tilmeldinger strømmet til de forskellige netværksgrupper, hvilket glæder bestyrelsen i FSTA.

Se billederne fra det første gå-hjem-møde

Læs mere om formålet bag gå-hjem-møderne

Præsentationer

Status på FSTA’s fagnetværk om el på hospitaler v. Finn Vestergaard, ÅF

Status på FSTA’s fagnetværk om commissioning på hospitaler v. Claus N. Bernthsen, Projekt Universitetshospital Køge