Gå-hjem-møde om fagnetværk

Gaa-hjem-moede FSTA

Maskinmester Bianca Ter Haar fra Holbæk Sygehus og maskinmester Henning Horn fra Hvidovre Hospital har taget initiativ til at arrangere gå-hjem-møder i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Formålet med gå-hjem-møderne er at dele viden fra FSTA’s forskellige fagnetværk og give de fremmødte deltagere fra landets hospitaler, rådgivervirksomheder og udstyrsleverandører indsigt i arbejdet.

Næste gå-hjem-møde finder sted tirsdag den 10. september 2019 på Køge Sygehus.

Nedenfor kan du læse mere om de møder, der har fundet sted, ligesom du kan finde præsentationerne fra dagens oplægsholdere.

4. juni 2019

Tirsdag den 4. juni 2019 deltog omkring 75 medlemmer fra FSTA for anden gang på Herlev Hospital.

Repræsentanter fra de forskellige fagnetværk gav først en status på, hvad netværksgruppen har fokus på og arbejder med.

Bianca Ter Haar indledte med et oplæg om branden i 2018 på Holbæk Sygehus. Herefter fortalte Bjarne Brisson fra Nyt OUH om de internationale krav til drift af medicinske gasanlæg – HTM – og forebyggende vedligehold.

Karsten Nielsen gav en introduktion til rensningsanlægget for udskillelse af medicinrester på Herlev Hospital, og gå-hjem-mødet sluttede med en rundvisning ved rensningsanlægget.

Præsentationer

Dagsorden for gå-hjem-mødet

”Brand på Holbæk Sygehus – Forsyningssikkerhed” v. Bianca Ter Haar

”Nyt OUH: HTM-02 Forebyggende vedligehold” v. Bjarne Brisson

5. marts 2019

Tirsdag den 5. marts 2019 mødtes mere end 90 fag- og projektansvarlige på landets hospitaler, rådgivere og udstyrsleverandører for første gang for at dele viden på tværs af FSTA’s forskellige fagnetværk.

På mødet præsenterede maskinmester Michael Mud den nye Best Installation Praksis (BIP) for installation af medicinske gasser. Kvikguiden til BIP kan findes på CURA VVS, Bøgelund VVS og Strandmøllens hjemmesider i forskellige varianter. Mødet sluttede med et indlæg fra Carsten Larsen fra Højager Belysning om fremtidens brug af lys i hospitalsmiljøer.

Gå-hjem-mødet resulterede i adskillige tilmeldinger til FSTA’s fagnetværk, som i forvejen er underrepræsenteret fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Efter mødet er stadigt flere tilmeldinger strømmet til de forskellige netværksgrupper, hvilket glæder bestyrelsen i FSTA.

Se billederne fra det første gå-hjem-møde

Læs mere om formålet bag gå-hjem-møderne

Præsentationer

Status på FSTA’s fagnetværk om el på hospitaler v. Finn Vestergaard, ÅF

Status på FSTA’s fagnetværk om commissioning på hospitaler v. Claus N. Bernthsen, Projekt Universitetshospital Køge