Vejledninger og materialer

Hospital drift arkitektur teknik

Her på siden finder du vejledninger, protokoller og kontrolskemaer om procesudstyr, ventilation, medicinske gasser og brugsvand på hospitaler, som FSTA står bag eller har bidraget til.

El-installationer 
FSTA el-netværksgruppe Anbefaling 2020.01.10
Anbefaling ved installation af potentialudligningsanlæg i medicinske områder af FSTA’s el-netværksgruppe

ANNEX 1 – FSTA el-netværksgruppe Anbefaling 2020.01.10
Arbejdsbeskrivelse til anvendelse direkte i projekterne

Medicinske gasser
Rekommandation for medicinske gasser
Vejledning fra FSD, projektering – etablering – drift, version 2, 2012

Kontrolprogram for medicinske gassysstemer
Kontrolskemaer fra FSTA, 2019

Vejledning til kontrolprogram for medicinske gassystemer
Sådan udfylder du kontrolskemaerne elektronisk

Guide til den tekniske gennemgang af medicinske gassystemer
Vejledning fra FSD, version 1, 2014

Regneark bag kontrolprogram for medicinske gassystemer
Grundmodel i Excel til evt. eget udvidet brug

Revalidering af store dampautoklaver
National vejledende retningslinje for revalidering af store dampautoklaver
(Dampautoklaver ≥ 1 STE)
Version 1, januar 2019. Udarbejdet på initiativ af FSTA.
PDF-dokumentet (linket) indeholder formularer. Download og gem dokumentet på din computer, hvorefter felterne kan udfyldes.

Ventilation på operationsstuer
Ventilation i rum med invasive indgreb, herunder OP-stuer
Vejledning fra FSD og FSTA, version 1.0, 1. september 2014

Bilag til ovenstående vejledning:
Tilstrækkeligt flow af udeluft for arbejdsmiljøet  – recirkulation

Arbejdstilsynets svar/accept på ovenstående bilag:
Tilstrækkeligt flow af udeluft for arbejdsmiljøet på operationsstuer

VVS
Brugsvand på hospitaler – Sikring af hygiejnisk kvalitet
Udarbejdet af en tværregional projektgruppe under Danske Regioner