Fagnetværk: Et høringsorgan

El-sikkerhed

Da FSTA blev etableret, var hovedformålet at vidensdele på tværs af FSTA’s interessegrupper, som er drifts- og projektafdelinger på hospitalerne, entreprenører, leverandører af tekniske løsninger og teknologisk udstyr samt rådgivende ingeniører og arkitekter.

FSTA har etableret en række fagnetværk, som er et af midlerne til at løfte denne opgave og nå målet om vidensdeling. Rådgiveren, driftsorganisationen, systemleverandøren og entreprenøren kan udveksle erfaringer i disse netværk, hvor alle har mulighed for at ytre sig. Vidensdelingen skal bidrage til at skabe en større forståelse mellem interessegrupperne og få de forskellige synsvinkler frem, som de hver især repræsenterer i et samlet debatforum.

I fremtiden ønsker FSTA at kunne agere som høringsorgan for myndigheder og styrelser som fx Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen, således at FSTA bliver anset som et naturligt sted at sende forslag til høring.

”FSTA er kommet afsted, toget har forladt perronen, men det er kun starten på en uendelig rejse for forrummets fagnetværksdel. Fremover skal FSTA koble flere vogne på toget i form af nye fagnetværk, der skal arbejde med emner, som der er interesse og fagligt belæg for at vidensdele om”, sige Kaj Hyldgaard, formand for FSTA og fortsætter:

”Vi skal være et forum, en katalysator og garant for, at der sker en vidensdeling både i medlemskredsen og ude i de forskellige virksomheder, der følger med i det, vi beskæftiger os med. Emnerne vil variere i takt med, at der opstår nye ideer og metoder til at løse udfordringer med”. Han tilføjer, at alle fagnetværk er åbne for medlemmer af FSTA.

Ovenstående indlæg er et uddrag fra artiklen “FSTA’s fagnetværk skal fungere som et fagligt forum, en katalysator og et kompetent høringsorgan” i Hospital Drift & Arkitektur nr. 1 2017. Artiklen er skrevet af Ib Erik Christensen, journalist fra Cypress Kommunikation.

Læs hele artiklen på side 4 og 5.