Fagnetværk: Et stort aktiv i FSTA

Commissioning i sygehusbyggeri

Der er godt gang i FSTA’s fagnetværk om ventilation, el-installationer og medicinske gasser i relation til de danske sygehuse. De tre netværk har hver især over 40 medlemmer og et fremmøde på omkring 20-25 deltagere på hvert møde.

”Vi er glade for den store interesse vores medlemmer viser for disse fagnetværk. FSTA er et fagligt fællesskab, der udvikles på baggrund af vores medlemmers høje faglighed og evne til at forøge vidensniveauet og kvaliteten af sygehusbyggeri og hospitalsdrift. Det sker meget aktivt i vores fagnetværk,” forklarer Thorkil Vandborg, bestyrelsesmedlem i FSTA og ansvarlig for fagnetværkene, og tilføjer:

”Rådgivere og driftsfolk har behov for at mødes i faglige fora og dele viden og erfaringer for at sikre en fælles og høj standard. Vi kunne godt bruge flere folk fra entreprenørsiden i vores fagnetværk, så vi kan opnå en endnu større synergieffekt og vidensdeling.”

Forskellige faggrupper finder fælles fodslag
I det ældste af FSTA’s fagnetværk, der har el-installationer som omdrejningspunkt, arbejder gruppen netop nu på et skriftligt oplæg til, hvordan der i branchen kan arbejdes efter samme principper, når det gælder jordingsforbindelser. Formålet er at sikre personbeskyttelse og patienternes sikkerhed, når brugsgenstande sættes i stikkontakterne på landets hospitaler.

På ventilationsområdet er der nye EU-regler på vej, som har betydning for, hvordan OP-stuer skal indrettes, og hvad der skal til for at skabe den nødvendige hygiejne ved operationer. Det er bl.a. et af fokusområderne i ventilationsnetværket.

”I kvalitetsfondsprojekterne og andre sygehusbyggerier har man kørt med ren TAF på OP-stuer, når det gælder type 4, men det har vist sig at være vanskeligt at opretholde kvaliteten med TAF alene. De nye regler er derfor noget, vi ser nærmere på i fagnetværket, så vi kan tilpasse dem til vores ventilationsprincipper,” siger Thorkil Vandborg.

I fagnetværket, som har hospitalsrelaterede gasser og luftarter som fokusområde, arbejder medlemmerne på at tilpasse og opdatere den nuværende vejledning fra 2014 til de nye tider. På møderne er der også indspark udefra – senest fra et rådgivende ingeniørfirma om CE-mærkning af maskiner som bl.a. trykluftsanlæg.

FSTA har også nedsat en styregruppe, der har til formål at udarbejde vejledende retningslinjer for daglig vedligehold, service, indkøb, validering og revalidering af procesudstyr, som anvendes til rengøring, desinfektion og sterilisation af medicinsk flergangsudstyr på sygehuse i Danmark. Styregruppen har netop sendt høringsversionen af revalideringsprotokollen for store dampautoklaver til ekstern høring.

Læs mere om de forskellige og andre fagnetværk og find ud af, hvordan du bliver en del af disse.