Første møde: Ventilationsnetværk

Mandag den 28. november kan du deltage i det første møde i FSTA’s fagnetværksgruppe, der har ventilation som fokusområde.

Opstartsmødet finder sted hos Halton A/S på Nydamsvej 41 i Hørning fra kl. 9.30-14.00.

”Deltagerne i det nye fagnetværk skal på det første møde definere, hvilke temaer, principper, metoder, systemer og udfordringer i relation til ventilation på sygehusene, som netværksgruppen ønsker at tage fat i og arbejde med,” siger Thorkil Vandborg, bestyrelsesmedlem i FSTA.

Fagnetværket om ventilation henvender sig til rådgivere, driftspersonale på hospitalerne og leverandører. Det er op til medlemmerne af gruppen at beslutte, hvad fokus skal være i det nye fagnetværk. Det kan fx være ventilationsprincipper på sygehusene, hygiejne, naturlig ventilation, energioptimering på ventilationssystemerne og meget andet.

Hvis du gerne vil være en del af fagnetværket om ventilation, kan du sende en mail til Thorkil Vandborg, der er ansvarlig for FSTA’s fagnetværk.

Du kan også holde dig orienteret om, hvad der sker i de andre fagnetværk. Du kan bl.a. se referater, materialer og datoer for de kommende møder.