Forsmag på de nye el-regler

El-regler 2016

På et åbent dialogmøde med Sikkerhedsstyrelsen og Dansk Standard, der blev holdt i Fredericia den 19. maj, fik 250 deltagere en forsmag på de nye el-regler, som træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Her løftede Sikkerhedsstyrelsen ”lidt” af sløret for, hvordan de vil udforme den nye bekendtgørelsesstruktur for fremtiden.

Som noget nyt vil der i fremtiden være paragraffer i stedet for fortløbende nummerering og krav til digital indberetning af dine installationer.
Sikkerhedsstyrelsen vil udarbejde et digitalt indberetningssystem, hvor virksomhederne forpligtes til at indberette dokumentation i form af basisoplysninger.

Nu er det så bare spørgsmålet, hvornår der skal indberettes? Er det fx ved ny installation, servicering, udvidelse eller ændring? Dette er endnu ikke afklaret.

Du kan hente en informationsfolder fra Sikkerhedsstyrelsen med bl.a. tidsplan og materiale fra dialogmødet.

Indlægget er skrevet af Peter Kjær, Elsikkerhed.dk