FSTA – Bestyrelse 2021-2022

I forbindelse med Årsmødet på Hotel Nyborg Strand, afholdt FSTA den første fysiske generalforsamling siden Corona umuliggjorde større forsamlinger i vinteren 2020.

På generalforsamlingen den 29. september 2021 var der udskiftning på et par bestyrelsespladser.

Thorkil Vandborg udtrådte efter eget valg af bestyrelsen, og Steffen Carl Jacobsen opnåede ikke genvalg som suppleant. FSTA’s bestyrelse benyttede lejligheden til at takke for begges store indsats i arbejdet med at udvikle foreningen og samtidig holde fast i foreningens kerneformål om vidensdeling.

På generalforsamlingen blev et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant derfor valgt. Vi er glade for, at vi kan byde velkommen til Finn Westergaard, Senior rådgiver hos Norconsult, som blev medlem af bestyrelsen og Thomas Nordkvist Jensen, Driftschef i Region Sjælland, som blev suppleant.

Med disse ændringer ser FSTA’s bestyrelse nu således ud:

Formand

Kaj Hyldgaard, Teknisk koordinator, Nyt Aalborg Universitetshospital

Næstformand & kasserer

Mogens K. Thrane, Senior Projektchef hos NCC (projekt Nyt Hospital Nordsjælland)

 

Birgitte Gade Ernst, Segmentchef, Arkitema Architects

Michael Møller, Markedschef hospitaler, NIRAS

Jørgen Lindegaard, Teknisk chef, OUH

Lene Stevnhoved, Projektchef

Finn Westergaard, Senior rådgiver, Norconsult

Bestyrelsessuppleanter

Svend Christiansen, Teknisk chef, Regionshospitalet Randers

Thomas Nordkvist Jensen, Driftschef, Region Sjælland

Fototekst:

FSTA’s bestyrelse 2021-22:

Efter den seneste generalforsamling tæller FSTA’s bestyrelse (bagerst f.v:) suppeant Thomas Nordkvist Jensen, suppleant Svend Christiansen, næstformand og kasserer Mogens K. Thrane, bestyrelsesmedlem Michael Møller og bestyrelsesmedlem Jørgen Lindegaard, (forrest f.v:) bestyrelsesmedlem Birgitte Gade Ernst, formand Kaj Hyldgaard, bestyrelsesmedlem Finn Westergaard og bestyrelsesmedlem Lene Stevnhoved. Foto: Henriette Vabø