FSTA søsætter to nye fagnetværk

FSTA konference oktober 2017

Der er fuld gang i FSTA’s tre fagnetværk om ventilation, medicinske gasser og el-installationer på sygehusene.

I 2018 igangsættes to nye fagnetværk med fokus på henholdsvis forsyningssikkerhed og commissioning.

Forsyningssikkerhed på hospitalerne

Bestyrelsessuppleant Steffen Carl Jacobsen, der til daglig er teknisk chef på Aalborg Universitetshospital, bliver tovholder på fagnetværket om forsyningssikkerhed på hospitalerne.

“Idéen til dette fagnetværk udspringer af mit foredrag på dette års FSTA konference om, hvordan Uptime Institute’s Tier standarder kan bruges til at forbedre de kritiske forsyninger på hospitalerne,” siger Steffen Carl Jacobsen.

Det nye fagnetværk sætter fokus på, hvordan vi sikrer en høj forsyningssikkerhed på hospitalerne, når det gælder alt fra medicinsk trykluft til strøm.

Fagnetværket er åbent for alle FSTA-medlemmer og er særligt relevant for entreprenører, rådgivere og bygherrer.

Er du medlem af FSTA, og er du interesseret i at være en del af dette fagnetværk, skal du senest den 15. januar 2018 give besked til Steffen Carl Jacobsen, der herefter vil indkalde til det første møde.

Commissioning i sygehusbyggeri

Der tales og skrives meget om commissioning i sygehusbyggeri – både i forhold til igangværende og kommende byggeprojekter.

Der er meninger om for meget commissioning i sygehusbyggeri – “det koster jo på den korte bane”. Samtidig er der meninger om for lidt commissioning i sygehusbyggeri – “det koster jo på den lange bane”.

Nogle mener, at gældende DS 3090 skal følges slavisk fra sygehusbyggeriets ideoplæg til fem års gennemgang. Nogle mener, at commissioning skal tilpasses mere pragmatisk til vilkårene for det aktuelle sygehusbyggeri. Og hvordan er det lige med DGNB-certificering – har vi glemt, at commissioning-processen også indgår her?

Der er mange holdninger og tilgange til commissioning i sygehusbyggeri. Derfor etablerer FSTA et nyt fagnetværk, hvor formålet er erfaringsudveksling mellem bygherre, commissioning-ledelsen og commissioning-deltageren med fokus på driftsoptimering, et velfungerende sygehusbyggeri og udvikling af en kompetent driftsorganisation.

Fagnetværket er åbent for alle FSTA-medlemmer og er særligt relevant for entreprenører, rådgivere og bygherrer.

Det første møde i fagnetværket forventes gennemført mandag den 5. marts 2018 som et fyraftensmøde i lokaler ved sygehusbyggeprojektet Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Dagsorden vil blive oploadet senere på FSTA’s hjemmeside.

Kunne du tænke dig at være en del af dette fagnetværk? Kontakt bestyrelsesmedlem Claus Niehburg Bernthsen, der bliver tovholder på fagnetværket om commissioning i sygehusbyggeri. Til daglig er han byggeteknisk chef på Næstved, Slagelse og Roskilde sygehuse og arbejder med commissioning i Kvalitetsfondsbyggeri Køge.