Generalforsamling i november

FSTA tilstræber at afholde den niende ordinære generalforsamling til november 2020, hvor alle medlemmer inviteres til at deltage.  

 Vi giver besked på hjemmesiden, LinkedIn og direkte til medlemmer, så snart vi har fastlagt dato, tid og sted for generalforsamlingen.

Brug vores fagnetværk

Vidste du, at FSTA har fagnetværk inden for elinstallationer, medicinske gasser, ventilation, commissioning, kritisk forsyning og genbehandling af medicinsk udstyr?

Vi opfordrer alle medlemmer til at dele erfaringer og viden med hinanden. Tal med hinanden på telefon, på skrift og via online-møder på Teams – indtil det bliver muligt at mødes fysisk igen.

Netværksmøderne genoptages igen, når FSTA’s bestyrelse vurderer, at det er forsvarligt at holde netværksmøderne fysisk.