Hospitalsenhed Midt på frierjagt

I forbindelse med den forestående udvidelse på 24.000 kvadratmeter af Regionshospitalet Viborg sender Hospitalsenhed Midt ni entrepriser ud i prækvalifikation.

Udvidelsen er en del af det omfattende kvalitetsfondsprojekt, som samlet set rummer om- og udbygning af hospitalet for i alt 1,15 milliarder kroner. Der skal bl.a. skabes plads til en ny skadestue, hovedindgang, operationsstuer og sengeafsnit med ensengsstuer.

Følgende entrepriser sendes netop nu i prækvalifikation:

  • Råhus
  • Lukning
  • Aptering
  • Malerarbejde
  • VVS
  • Ventilation
  • El
  • Elevator
  • IT-netværk

Find  information om samtlige entrepriser. 

“Vi håber at få et stærkt felt af interesserede entreprenører, så vi får en god og sund konkurrence om opgaverne,” siger Lillian Kristensen, projektleder fra Hospitalsenhed Midt.

Læs også hvilke fem firmaer, der får lov til at byde på opgaven med at støbe fundamentet til det nye akutcenter.

Foto: Projektgruppen Viborg.