Hospital: Styr på ejerskab af data?

BIM og data management på hospitaler

Hospitalsledelsen skal have styr på ejerskabet af data. Det var en af hovedpointerne fra FSTA’s temadag den 31. januar 2018, der satte fokus på, hvordan Bygnings Informations Modellering (BIM) og Data Management kan bruges til både drift af hospitalerne og tilgangen til byggeri.

”Der blev blandt oplægsholderne lagt vægt på, at data i høj grad skal være ledelsesfunderet. Det betyder, at hospitalsledelsen skal have forståelse for, hvad det vil sige at være dataejer, og hvilket ansvar der følger med. Det er vigtigt, at den tekniske data er i orden, for ellers mister man nemt overblikket i fx byggesager,” siger Thorkil Vandborg, bestyrelsesmedlem i FSTA, og fortsætter:

”Det blev tydeliggjort på temadagen, at der kun må være én ejer af data. Derfor er det vigtigt, at der fx er styr på, hvilken afdeling på hospitalet der ejer de forskellige kvadratmeter. Driftsafdelingernes tegninger over de mange hospitalsarealer er nødt til at være i orden og stemme overens med arkitekternes tegninger ved ombygninger og nybyggeri af hospitaler.”

På temadagen deltog rådgivere og driftsfolk på landets hospitaler for at få indblik i den teoretiske forståelse, og hvordan BIM og Data Management udføres i praksis.

Gik du glip af temadagen? Du kan her finde oplæggene fra de fem oplægsholdere på temadagen.