Generalforsamling i FSTA 2019

02 - 04 Oct 2019

I forbindelse med Årskonferencen 2019 afholder FSTA den ottende ordinære generalforsamling, hvor alle medlemmer inviteres til at deltage.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 2. oktober 2019 kl. 16.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt på mail til formand Kaj Hyldgaard senest onsdag den 11. september 2019.

På den årlige generalforsamling skal der vælges medlemmer til bestyrelsen. FSTA’s bestyrelse består nu af syv medlemmer og to suppleanter. Hvis du som medlem går med et ønske om at stille op til en bestyrelses- eller suppleantpost, skal du ligeledes sende en skriftlig meddelelse til Kaj Hyldgaard senest den 11. september 2019.

Finn Sørensen fra Creo Arkitekter og Claus Niehburg Bernthsen fra Køge Universitetshospital er begge på valg, men de ønsker ikke genvalg.

På valg som bestyrelsesmedlemmer er også Kaj Hyldgaard fra Nyt Aalborg Universitetshospital og Jørgen Lindegaard fra OUH, der begge er villige til genvalg.

Blandt bestyrelsessuppleanterne er både Svend Christiansen fra Regionshospitalet Randers og Steffen Carl Jacobsen fra Aalborg Universitetshospital villige til genvalg.

Foreloebig dagsorden for FSTAs generalforsamling 2019.

Den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest onsdag den 18. september 2019.

For at kunne håndtere stemmeafgivelse på generalforsamlingen vil der ved indgangen til generalforsamlingslokalet blive uddelt stemmekort. Der er én person pr. medlemskab, som kan afgive stemme på FSTA’s generalforsamling. Den person, der først møder op til generalforsamlingen fra en medlemsvirksomhed, får udleveret stemmekortet.

FSTA’s bestyrelse håber, at den kommende generalforsamling vil føre foreningen sikkert videre i alle medlemmers interesse.