Generalforsamling i FSTA 2022

28 - 30 Sep 2022

FSTA’s ordinære generalforsamling

I forbindelse med årskonferencen 2022 afholder FSTA den 11. ordinære generalforsamling, hvor alle medlemmer inviteres til at deltage. Generalforsamlingen finder sted onsdag den 28. september kl. 16.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt på mail til formand Kaj Hyldgaard (kh@fsta.dk) senest onsdag den 7. september 2022.

På den årlige generalforsamling skal der vælges medlemmer til bestyrelsen. FSTA’s bestyrelse består nu af syv medlemmer og to suppleanter. Hvis du som medlem går med et ønske om at stille op til en bestyrelses- eller suppleantpost, skal du ligeledes sende en skriftlig meddelelse til Kaj Hyldgaard på kh@fsta.dk senest den 7. september 2022.

Den foreløbige dagsorden sendes til alle medlemmer og lægges på hjemmesiden senest torsdag den 1. september 2022, og den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest onsdag den 14. september 2022.

For at kunne håndtere stemmeafgivelse på generalforsamlingen vil der ved indgangen til generalforsamlingslokalet blive uddelt stemmekort. Der er én person pr. medlemskab, som kan afgive stemme på FSTA’s generalforsamling. Den person, der først møder op til generalforsamlingen fra en medlemsvirksomhed, får udleveret stemmekortet.

FSTA’s bestyrelse håber, at den kommende generalforsamling vil føre foreningen sikkert videre i alle medlemmers interesse.

Tilbage til Årskonference og tilmelding