Generalforsamling i FSTA 2022

28 - 30 Sep 2022

FSTA’s ordinære generalforsamling

I forbindelse med årskonferencen 2022 afholder FSTA den 11. ordinære generalforsamling, hvor alle medlemmer inviteres til at deltage. Generalforsamlingen finder sted onsdag den 28. september kl. 16.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand.

 

FSTA-generalforsamling 2022

Hermed bekendtgøres foreløbig dagsorden for FSTA’s 11. ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 28. september, 2022 kl. 16 – 17.

Generalforsamling afholdes på NYBORG STRAND, Hotel og konferencecenter, Østerøvej 2, DK-5800 Nyborg.

Dagsorden:

Pkt. 1       Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Bjarne Brisson

Pkt. 2      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

v/ Formand, Kaj Hyldgaard.

Pkt. 3      Forelæggelse af det reviderede regnskab

v/ Næstformand & kasserer, Mogens Thrane.

Pkt. 4      Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.

Virksomhed: 4.000 Kr.

Personlig: 300 kr.

Pkt. 5       Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Pkt. 6       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6.1    Valg til bestyrelse:

På valg er Mogens Thrane.
Mogens Thrane er villig til genvalg.

På valg er Michael Møller, Markedschef, Hospitaler, NIRAS.

Michael Møller er villig til genvalg.
På valg er Finn Westergaard, Norconsult A/S
Finn Westergaard er villig til genvalg.
Lene Stevnhoved, MOE Denmark
Lene Stevnhoved er villig til genvalg.

6.2    Valg af suppleant:

På valg er Svend Christiansen, Regionshospitalet Randers.

Svend Christiansen ønsker ikke genvalg.
På valg er Thomas Nordkvist Jensen, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Thomas Nordkvist Jensen er villig til genvalg.

Kandidat til suppleant:

Søren Kusk Godiksen, Regionshospitalet Randers har meddelt at være villig til post.

Pkt. 7       Valg af revisor

På valg er statsautoriseret revisor Per Antonsen, E.Y.

Per Antonsen går nu på pension nu.

Bestyrelsen foreslår Lene Kamper Jørgensen, E.Y.

Pkt. 8       Valg af kritisk revisor.

På valg er kritisk revisor, Lars Brinck, tidligere Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Lars Brinck er villig til genvalg

 Pkt. 9       Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne,

Kaj Hyldgaard

 

For at kunne håndtere stemmeafgivelse på generalforsamlingen vil der ved indgangen til generalforsamlingslokalet blive uddelt stemmekort. Der er én person pr. medlemskab, som kan afgive stemme på FSTA’s generalforsamling. Den person, der først møder op til generalforsamlingen fra en medlemsvirksomhed, får udleveret stemmekortet.

FSTA’s bestyrelse håber, at den kommende generalforsamling vil føre foreningen sikkert videre i alle medlemmers interesse.

Tilbage til Årskonference og tilmelding