Hvorfor være medlem i FSTA?

Her har du fem gode grunde til at være medlem i FSTA:

1. Fagligt fællesskab om sygehusdrift og -byggeri
FSTA er dedikeret til den faglige disciplin sygehusbyggeri og hospitalsdrift. Vi værner om godt sygehusbyggeri og udbreder kendskabet til metoder for optimal teknisk hospitalsdrift og hensyn til hygiejne. Vi søger at bevare fokus på de tværfaglige opgaver, der indgår og er en integreret del af byggeri og drift af hospitaler i Danmark. FSTA er et fagligt forum, hvor vi sammen håber at kunne skabe innovativt sygehusbyggeri og løfte teknisk hospitalsdrift til et højt niveau.

2. Et fagligt fællesskab som vokser
FSTA er et fagligt fællesskab i kraftig vækst og tæller i 2018 142 medlemmer. FSTA’s medlemmer udgør et bredt udsnit af personer og virksomheder, som har indflydelse på og erfaring med de forskellige fagområder inden for sygehusbyggeri og hospitalsdrift. FSTA tæller fx arkitekter, rådgivere, ingeniører og entreprenører, der bl.a. arbejder med projektering, planlægning, arkitektur og byggeri. Udstyrs- og systemleverandører, offentlige og private sygehuse samt institutioner udgør også en del af foreningens medlemmer, som bl.a. beskæftiger sig med teknik, IT, medicoteknik, drift, vedligeholdelse, logistik og infrastruktur. FSTA’s stærke felt af medlemmer er med til at skabe de allerbedste hospitalsløsninger til det fremtidige sundhedsvæsen.

3. Høj faglighed og viden om sygehusdrift og -byggeri
Som medlem af FSTA bliver du en del af et fagligt netværk og vidensforum, der kan medvirke til at forbedre teknisk sygehusdrift og -byggeri i Danmark. FSTA drives og udvikles på baggrund af en høj faglighed blandt medlemmerne og bygger på deres evne til at forøge vidensniveauet og kvaliteten af sygehusdrift og -byggeri.

4. Fagfolk mødes om udfordringerne
Alle medlemmer af FSTA kan stille op til bestyrelsen, deltage i planlægningen af årskonferencen og indgå i øvrige aktiviteter. For firmamedlemskaber er der mulighed for at være udstiller på årskonferencen, hvor der kan præsenteres nye produkter og løsninger for ligesindede fagfolk, heriblandt bl.a. tekniske chefer og indkøbsansvarlige. Den tætte dialog giver en unik indsigt i de konkrete behov og udfordringer, som de danske sygehuse står over for, og medlemmer kan dermed drage nytte af gensidig sparring og nytænkning.

5. Indsigt og ny viden
Ved FSTA’s forskellige faglige aktiviteter, såsom årskonferencen, seminarer og arbejdsgrupper for udarbejdelse af vejledninger, udveksler medlemmerne erfaringer samt deler viden, ideer og udfordringer med ligesindede fagfolk fra hele landet. Særligt på årskonferencen, som er FSTA’s største arrangement, bliver medlemmerne præsenteret for aktuel viden inden for det danske sundheds- og hospitalsvæsen, når personer med faglige og erfaringsmæssige kompetencer inden for sygehusbyggeri og hospitalsdrift holder foredrag og mødes for at dele viden og sammen skabe innovative løsninger.
Gennem vores fagblad ’Hospital Drift & Arkitektur’ og foreningens hjemmeside bidrager FSTA såvel som medlemmer også med aktuel og nyhedsdækkende journalistik, der bl.a. tager udgangspunkt i sygehusenes tekniske og driftsmæssige funktioner.
Via IFHE, International Federation of Hospital Engineering, deltager FSTA i vidensdeling på det internationale niveau.

Vil du eller din virksomhed være medlem i FSTA? Meld dig ind nu.