Medlemmer

FSTA vokser, og for nuværende er vi 142 medlemmer. Langt størstedelen af medlemmerne har et firmamedlemskab. Vi kender derfor ikke vores nøjagtige personmedlemstal, men hvis vi som
gennemsnit regner med ca. fire personer med interesse for FSTA i hvert firmamedlemskab, så er vi
omkring 500 personer.

Vores medlemmer repræsenterer en bred skare inden for sygehusteknik og -arkitektur og tæller bl.a. rådgivere, arkitekter, udstyrsleverandører og forbrugsvareleverandører.
En stor del af foreningens medlemmer er ansat på danske offentlige og private sygehuse og institutioner som driftschefer samt tekniske og administrative chefer.

Du kan se alle vores firmamedlemmer nedenfor.