Ny bestyrelse i FSTA

Hotel Nyborg Strand dannede den 2. oktober 2019 rammerne for FSTA’s ottende ordinære generalforsamling.

Der deltog omkring 100 personer i generalforsamlingen, og heraf var ca. 38 stemmeberettigede.

FSTA udvikler sig og holder samtidig fokus på vidensdeling
Kaj Hyldgaard gjorde det klart i sin formandsberetning, at FSTA udvikler sig og samtidig holder fast i foreningens kerneformål om vidensdeling. Han lagde vægt på, at det er på konferencer, temadage og gennem fagnetværk, at visionen om vidensdelingen bliver fastholdt:

”Gennem vores fagnetværk opstår der forståelse og forbindelser mellem de forskellige interessegrupper, som oftest medfører, at der bliver skabt grobund for afklaringer på udfordringer,” sagde Kaj Hyldgaard, formand for FSTA, på generalforsamlingen.

Kaj Hyldgaard kunne også fortælle, at FSTA nu har 151 medlemmer, hvilket er en fremgang på 10 medlemmer siden 2018.

FSTA arbejder desuden kontinuerligt på forbedringer og nye tiltag af kommunikationsplatforme til medlemmerne med formålet om at informere om nyheder og arrangementer. LinkedIn er det nyeste skud på stammen, der i den kommende tid skal indtænkes i sammenhængen med øvrige platforme som hjemmesiden og det faglige HDA-blad. FSTA’s medlemmer opfordres til at byde ind med faglige forslag og artikler til HDA-bladet.

Medlemmernes engagement vægtes højt. Derfor opfordrede Kaj Hyldgaard også forsamlingen til at komme med forslag til, hvordan næste års konference kan give plads til indlæg med et større teknisk indhold. Har du ideer hertil, er du meget velkommen til at kontakte Kaj Hyldgaard senest den 17. januar 2020.

FSTA styrker samarbejdet og indtræder i nyt udvalg
FSTA er en del af et nordisk samarbejde med Norge og Finland, ligesom foreningen er med det internationale (IFHE) og europæiske forum (IFHE-EU), der forener de nationale sammenslutninger af teknisk sygehusdrift.

FSTA’s samarbejde med Statens Serum Institut er blevet styrket de sidste år, og derfor er FSTA nu indtrådt i DS-udvalg S-259, der omhandler sterilisation af medicinsk udstyr.

Det kræver ”fast arbejde” at holde fagnetværkene kørende og agere FSTA’s faglige høringsgrupper. Kaj Hyldgaard udtrykte et stort ønske om opstart af flere fagnetværk end de allerede eksisterende om elinstallationer, medicinsk gas, ventilation, genbehandlingsmaskiner, kritiske forsyninger og commissioning. Han åbnede op for muligheder inden for energioptimering og bæredygtighed. Medlemmer opfordres til at komme med andre forslag.

To kvinder er blandt den nye bestyrelse
Finn Sørensen og Claus Niehburg Bernthsen er efter eget valg trådt ud af bestyrelsen. FSTA’s bestyrelse takker for jeres store indsats.

På generalforsamlingen blev to nye bestyrelsesmedlemmer derfor valgt ind. Vi er glade for, at vi kan byde velkommen til Birgitte Gade Ernst fra Arkitema Architects og Lene Stevnhoved fra Nyt Hospital Bispebjerg.

Den nye bestyrelse består af formand Kaj Hyldgaard, næstformand Mogens Thrane, Jørgen Lindegaard, Michael Møller, Thorkil Vandborg, Birgitte Gade Ernst, Lene Stevnhoved, Svend Christiansen og Steffen Carl Jacobsen.

Læs referatet fra FSTA’s generalforsamling 2019.

Se og kom i kontakt med bestyrelsen.