Opstart gruppe: Medicinske gasser

Det er nu tre år siden, at en arbejdsgruppe for FSD lavede en revideret udgave af rekommandationen fra 1996 ”Medicinske Gasser – en rekommandation for kvalitet af medicinske gasser”. I 2014 blev der også udarbejdet kontrolskemaer for medicinske gasser.

Siden da er der kommet nye ting på banen, og derfor ønsker FSTA at starte en fagnetværksgruppe med ”medicinske gasser” som fokusområde.

Formålet med fagnetværksgruppen er bl.a. at gå det seneste materiale igennem for at finde ud af, om det stadig er aktuelt, og hvordan vi kan komme videre. Fagnetværksgruppen kan med fordel forholde sig til nye eller andre emner inden for medicinske gasser, som endnu ikke har været berørt. Det kunne fx være laboratoriegasser, gasudtagsfarver, anæstesigasser udsug m.m. Det konkrete arbejdsområde, som fagnetværksgruppen kommer til at beskæftige sig med, afgøres af den kommende gruppe.

Vi forestiller os, at fagnetværksgruppen kan bestå af 10-15 personer. Alle med interesse og faglig viden inden for medicinske gasser er velkomne til at give sin interesse for fagnetværksgruppen til kende senest den 15. december via e-mail til bestyrelsesmedlem Thorkil Vandborg: tv@192.168.1.6/fsta

FSTA forbeholder sig retten til at udpege de endelige medlemmer til fagnetværksgruppen. FSTA ønsker en bred sammensætning af personer i gruppen, hvor alle FSTA’s interessegrupper bliver repræsenteret.

Datoen for første møde er endnu ikke fastsat, men vi regner med, at det bliver ultimo januar eller primo februar 2016.

Alle, der viser interesse for deltagelse i gruppen, vil blive kontaktet og holdt orienteret om gruppens tilblivelse.

På vegne af FSTA’s bestyrelse, Kaj Hyldgaard