Ny protokol for dampautoklaver

FSTA’s nationale styregruppe har netop offentliggjort protokollen med vejledende retningslinjer for validering af store dampautoklaver på landets hospitaler. Formålet er at sikre en høj patientsikkerhed, når det gælder rene og sterile instrumenter.

Med den nye protokol ønsker styregruppen i FSTA at sikre et fælles udgangspunkt for hospitalets driftsfolk og eksterne leverandører, når det gælder aktiviteter om indkøb, årlig validering, dagligt vedligehold og service af store dampautoklaver til medicinsk flergangsudstyr.

”Det er en stor opgave at lave validering af en autoklave. Ved at følge denne protokol kan vi være med til at sikre, at alle de nødvendige processer finder sted, og at arbejdet er ensartet, fordi autoklaverne bliver valideret efter samme protokol. Det er nemlig vigtigt, at hospitalerne har et kvalitetsprodukt, der til enhver tid lever op til gældende standarder,” siger bestyrelsesmedlem i FSTA og formand for styregruppen, Thorkil Vandborg, og fortsætter:

”Det er nødvendigt, at patienter og ansatte på landets hospitaler kan stole på, at instrumenter til operationer og undersøgelser er sterile, når de skal bruges. Det er et meget vigtigt led i behandlingssystemet, og det kræver selvfølgelig, at vi har systemer og procedurer, der kan leve op til dette.”

Protokol er nu klar til brug
Den nye protokol for validering af store dampautoklaver gør det nemt for både hospitaler og leverandører at gennemgå alle nødvendige procedurer gennem blandt andet en række tests af temperaturer, tryk og andre variabler.

”Den udfyldte protokol bruges også som dokumentation og ved kontrol. Hvis der opstår problemer med dampautoklaven, kan protokollen bruges til at se nærmere på, hvor det er gået galt, og om der er fejl på maskinen. I den nationale styregruppe lægger vi op til, at protokollen udfyldes en gang om året, ligesom en fornyet validering finder sted, hvis noget på maskinen går i stykker,” forklarer Thorkil Vandborg.

Protokollen er også med til at sikre, at de personer, der står for valideringen af dampautoklaven, også har de nødvendige kompetencer til at håndtere arbejdet.

Den nationale styregruppe, som står bag arbejdet med protokollen, håber på, at landets hospitaler fremover vil henvise til protokollen ved udbud for at sikre ensartede processer i valideringen af de store dampautoklaver og en høj kvalitet.

Download protokollen og den nationale retningslinje for validering af store dampautoklaver.

Flere protokoller for maskiner i fremtiden
FSTA har til formål at forbedre og udbrede kendskabet til metoder for optimal teknisk hospitalsdrift i Danmark.

Den nye protokol er den første i rækken, der skal være med til at sikre kvalificering af procesudstyr, som anvendes til rengøring, desinfektion og sterilisation af medicinsk flergangsudstyr på hospitalerne. I den nærmeste fremtid vil FSTA nedsætte styregrupper, der kan udarbejde lignende protokoller for blandet andet instrumentvaskere, bækkenvaskere og endoskopvaskemaskiner.

”Med vores nye protokol og de kommende protokoller ønsker vi at gøre det nemt og konkret for både hospitalerne og leverandørerne at validere disse maskiner efter de gældende standarder. En harmonisering af aktiviteterne kan være med til at optimere både tid og økonomi på landets hospitaler,” siger Thorkil Vandborg.