Ny retspsykiatri Sct. Hans

Projektperiode: 2009-2020

Budget: 550 mio.

Nuværende fase: 3, Projektforslag

Beskrivelse af projektet:
Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og er en del af Københavns Universitetshospital.
Psykiatrien er ét hospital med 13 psykiatriske centre. De psykiatriske centre varetager behandlingen inden for de to lægefaglige specialer psykiatri (over 18 år) og børne- og ungdomspsykiatri (under 18 år).

Ny Retspsykiatri Sct. Hans samler centrets retspsykiatriske funktioner på den østlige del af matriklen. Projektet omfatter nybyggeri på 25.000 bruttokvadratmeter med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser.
Byggeriet tager udgangspunkt i regionens visioner for fremtidens psykiatri, hvor patientener  i centrum, der er plads til bevægelse og aktivitet, de fysiske rammer er stimulerende og medarbejderne er kompetente og engagerede.
En central vision er ønsket om, at behandlingen kan skræddersys til patienternes individuelle behov afhængig af sygdommens sværhedsgrad, kompleksitet og karakteren af den retslige foranstaltning. Og at byggeriet gennem sin arkitektur, landskabsarkitektur, design og bygningsintegrerede kunst understøtter de overordnede behandlingsmæssige idéer og visioner for fremtidens psykiatri.

Med nybyggeriet til retspsykiatrien er målet at:
– Øge antallet af lukkede retspsykiatriske sengepladser ved placeringen af de 126 senge i et samlet bygningskompleks med optimale forhold for patienter, personaler og drift
– Skabe rammerne for integrerede og differentierede behandlingstilbud
– Sikre trygge forhold for patienter og personale
– Øge patienternes resocialisering samt mindske recidivprocenten

Kontaktperson: Projekt- og driftschef Kim Sander; kim.sander@regionh.dk eller Region Hovedstadens pressevagt tlf. 70 20 95 88

Kommende udbud: Projektkonkurrencen for nybyggeriet er afsluttet. Totalrådgiver er KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører A/S, WSP UK Ltd. og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl som underrådgivere er udpeget som endelig vinder af konkurrencen.

Finansieres af: Kvalitetsfonden og Region Hovedstaden

Rådgivere: Bygherrerådgiver: NIRAS A/S

Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden: Endeligt tilsagn

 

Læs mere her