Fagblad

Vores fagblad Hospital Drift & Arkitektur er et officielt organ for FSTA, der udgives af Vabø Publishing.

Nedenfor finder du samlet en oversigt over de tidligere numre af Hospital Drift & Arkitektur.

Hospital Drift & Arkitektur har som redaktionel målsætning at bidrage med aktuel og nyhedsdækkende journalistik, der tager udgangspunkt i sygehuses tekniske og driftsmæssige funktioner.

Redaktionsudvalg

Redaktionen er fra FSTA repræsenteret ved bestyrelsesmedlemmer Jørgen Lindegaard, Birgitte Gade Ernst og Michael Møller. Det er redaktionens ønske at arbejde hen imod et i større grad meningsdannende og debatskabende fagblad. FSTA opfordrer derfor medlemmer til at give sit besyv med og blive endnu mere aktive med artikler til bladet.

Abonnement

Et årsabonnement på Hospital Drift & Arkitektur koster 360 kr. for personer, der er bosat i Danmark. Et tilsvarende abonnement, der skal sendes til Europa, Færøerne eller Grønland koster 550 kr.

Hvis du ikke allerede har abonnement på Hospital Drift & Arkitektur, kan du tegne et abonnement.

Du er velkommen til at kontakte chefredaktør John Vabø, john@vaboe.dk, hvis du har spørgsmål om bladet.