Nyt om sygehusene

I FSTA ønsker vi at videndele i ordets fineste betydning. Vi vil meget gerne dele vores viden og erfaringer med medlemmer og andre interesserede.

Her kan du læse nyheder og indlæg fra FSTA om nye løsninger og udfordringer inden for sygehusteknik og -arkitektur.

Du kan også byde ind med egne nyheder og synspunkter om sygehusteknik, arkitektur, drift, planlægning, udfordringer og løsninger.

Send dit indlæg til bestyrelsen på info@fsta.dk – vi er interesseret i alle former for indlæg, dog undtagen produktmarkedsføring.

24
Oct
2019

Dine forslag: Årskonferencen 2020

Foredrag om hospitalsdrift

Planlægningen til FSTA’s Årskonference i 2020 er så småt gået i gang. Bestyrelsen i FSTA opfordrer medlemmer og andre med interesse i drift, teknik og byggeri på landets hospitaler til at dele ønsker, idéer og forslag til interessante indlæg og indlægsholdere.

24
Oct
2019

Sådan gik Årskonferencen 2019

I år deltog omkring 300 deltagere, udstillere og studerende på FSTA’s Årskonference, der fandt sted på Hotel Nyborg Strand den 2.-4. oktober 2019. De mange faglige indlæg og udstillingsstande gav rig mulighed for at udveksle ny viden og erfaringer forskellige faggrupper imellem.

24
Oct
2019

Ny bestyrelse i FSTA

Omkring 100 personer deltog i FSTA’s ottende ordinære generalforsamling den 2. oktober 2019. På generalforsamlingen blev to nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen. Læs mere og hent referatet fra generalforsamlingen.

Hent flere nyheder
03
Sep
2019

Studerende på Årskonferencen

Forum for Sygehus Teknik & Arkitektur (FSTA) udlodder op til 10 gratis pladser til studerende til årskonferencen den 3. oktober, der finder sted på Hotel Nyborg Strand. Som studerende får du et unikt indblik i driften og den tekniske udvikling på de danske sygehuse gennem foredrag og udstillinger. På konferencen deltager omkring 300 professionelle aktører inden ...

09
Jul
2019

Tilmelding til Årskonference

FSTA aarskonference tilmelding 2019

Du kan nu tilmelde dig FSTA’s Årskonference den 2.-4. oktober 2019, der finder sted på Hotel Nyborg Strand, ligesom du kan se programmet for årets konference.

20
Jun
2019

Vil du holde indlæg på kongres?

Den internationale pendant til FSTA, IFHE, afholder kongres i Rom den 23.-28. maj 2020. Kunne din virksomhed eller organisation tænke sig at holde et oplæg? FSTA uddeler et legat på 10.000 kroner, hvis din virksomhed eller organisation bliver udvalgt af IFHE som indlægsholder og er medlem af FSTA. Indsend dit abstract senest den 31. juli ...

07
May
2019

Kontrolskema: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

FSTA har med nye elektroniske skemaer forbedret kontrolprogrammet for medicinske gassystemer fra 2014. Det gør det nemt for den udførende entreprenør at indtaste data. Skemaerne indgår i det samlede KS-materiale for byggesagen.

07
May
2019

Gunnar Ørskov på Årskonferencen

Gunnar Oerskov paa FSTA aarskonference

Foredragsholder Gunnar Ørskov skyder FSTA’s Årskonference i gang onsdag den 2. oktober 2019. Gennem humor giver han indsigt i menneskelige relationer med sin baggrund som erhvervspsykolog og organisationskonsulent.

03
Apr
2019

Stor succes med gå-hjem-møde

Mere end 90 deltagere fra landets hospitaler, rådgivnings- og installationsvirksomheder deltog i det første gå-hjem-møde om FSTA’s fagnetværk den 5. marts 2019. De forskellige fagnetværk arbejder på at sikre optimal teknisk hospitalsdrift og hensyn til hygiejne, og formålet med mødet var at dele viden fra arbejdet i de forskellige netværksgrupper.

06
Feb
2019

Ny protokol for dampautoklaver

FSTA’s nationale styregruppe har netop offentliggjort protokollen med vejledende retningslinjer for validering af store dampautoklaver på landets hospitaler. Formålet er at sikre en høj patientsikkerhed, når det gælder rene og sterile instrumenter. Download protokollen nu.

06
Nov
2018

Dine forslag: Årskonferencen 2019

Forslag til indlæg på fstas Aarskonference 2019

Planlægningen til FSTA’s Årskonference i 2019 er så småt gået i gang. Bestyrelsen i FSTA opfordrer medlemmer og andre med interesse i drift, teknik og byggeri på landets hospitaler at dele ønsker, idéer og forslag til interessante indlæg og indlægsholdere.

06
Nov
2018

Sådan gik Årskonferencen 2018

FSTAs Årskonference 2018

I år deltog 258 deltagere, udstillere og studerende på FSTA’s Årskonference, der fandt sted på Hotel Nyborg Strand den 22.-24. oktober. De mange faglige indlæg og udstillingsstande gav rig mulighed for at udveksle ny viden og erfaringer forskellige faggrupper i mellem.

06
Nov
2018

Tak for stort fremmøde

71 personer deltog i FSTA’s syvende ordinære generalforsamling den 22. oktober 2018. I sin formandsberetning lagde Kaj Hyldgaard vægt på foreningens aktiviteter som temadage, fagnetværk og Årskonferencen, der støtter op om FSTA’s kerneformål om vidensdeling. Læs mere og hent referatet fra generalforsamlingen.

17
Sep
2018

Fagnetværk: Et stort aktiv i FSTA

Commissioning i sygehusbyggeri

Der er godt gang i FSTA’s fagnetværk om ventilation, el-installationer og medicinske gasser i relation til de danske sygehuse, hvor forskellige faggrupper finder fælles fodslag. Læs mere om, hvad der rører sig i de forskellige fagnetværk.

13
Sep
2018

Studerende på Årskonferencen

Udstiller tilmelding FSTA Aarskonference 2017

Studerende som læser til arkitekt, diplomingeniør, maskinmester eller andet inden for teknologi og byggeri på hospitalsområdet har mulighed for at få en gratis dagsbillet til FSTA’s Årskonference 2018. Læs mere om, hvordan du eller jeres praktikanter kommer i betragtning.

11
Apr
2018

Medlem til int. hospitalskongres

Grundfos BiooBoster spildevandsanlæg Herlev Hospital

FSTA sender et af vores medlemmer til international hospitalskongres i Australien. Jakob Søholm fra Grundfos BioBooster er nemlig blevet udvalgt som oplægsholder på verdenskongressen, hvor han skal dele sine erfaringer om en mere bæredygtig og decentral håndtering af spildevandsrensning på hospitaler.

11
Apr
2018

Årskonferencen åbnes med humor

Rune Green FSTA Aarskonference 2018 web

Humoristen Rune Green åbner ballet om mandagen, når FSTA’s Årskonference løber af stablen den 22.-24. oktober 2018 på Hotel Nyborg Strand. Humor har nemlig indflydelse på arbejdsglæden, og Rune Green vil klæde os på til at bruge mere humor i hverdagen.

11
Apr
2018

Hospital: Styr på ejerskab af data?

BIM og data management på hospitaler

Hospitalsledelsen skal have styr på ejerskabet af data. Det var en af hovedpointerne fra FSTA’s temadag den 31. januar 2018, der satte fokus på, hvordan Bygnings Informations Modellering (BIM) og Data Management kan bruges til både drift af hospitalerne og tilgangen til byggeri.

11
Apr
2018

To nye fagnetværk er nu i gang

Kritiske forsyninger hospitaler

FSTA’s nye fagnetværk om commissioning i sygehusbyggeri er nu i gang, og det første møde i endnu et nyt fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitalerne finder sted den 12. april 2018. Formålet med begge netværk er erfaringsudveksling og udvikling af en række brugbare værktøjer og standarder.

18
Dec
2017

FSTA søsætter to nye fagnetværk

FSTA konference oktober 2017

I 2018 igangsætter FSTA to nye fagnetværk med fokus på henholdsvis forsyningssikkerhed på hospitalerne og commissioning i sygehusbyggeri. Er du medlem af FSTA, og er du interesseret i at være med i en af disse fagnetværk? Læs mere.

23
Oct
2017

Beretning fra Årskonferencen

Læs beretningen fra FSTA’s Årskonference, hvor mere end 200 professionelle aktører med interesse i drift, teknik, byggeri og arkitektur på sygehusene deltog.

23
Oct
2017

Sådan gik generalforsamlingen

Læs, hvordan FSTA’s ordinære generalforsamling forløb onsdag den 4. oktober 2017.

05
Mar
2017

Dialog om vandtågeanlæg

FSTA temadag om vandtaageanlaeg

Omkring 60 personer deltog i FSTA’s temadag om vandtågeanlæg (AVS-anlæg) på hospitalerne den 2. februar 2017, og dagen bød på en god dialog om både fordele og ulemper. Læs mere om, hvordan dagen forløb.