Nyt Hospital Herlev

Projektperiode: 2009-2017

Budget: 2,25 mia.

Nuværende fase: 5, Udbud og kontrakt

Beskrivelse af projektet: I Region Hovedstadens hospitalsplan er Herlev Hospital udpeget til at være et af de store akuthospitaler i regionen. Med Nyt Hospital Herlev skabes nye rammer, der kan rumme den øgede aktivitet, varetage opgaven som akuthospital og tilbyde tidssvarende rammer for familier på områderne fødsler og børnesygdomme.

Byggeriet er opdelt i 2 spor:

Spor A: Kvinde-barn-bygning og ny akutmodtagelse – i alt 56.585 m2

Spor B: Udvidelse af eksisterende servicebygning og kapel hhv. 7.968m2 og 530 m2

Overordnede funktioner i spor A byggeri:
– Fælles akutmodtagelse
– Gynækologi
– Obstetrik
– Pædiatri
– Gastro
– Ortopædkirurgi
– Kardiologi
– Intensiv
– Akut operationsgang
– Ny hovedindgang
– Trafik og P-anlæg

Nybyggeriet skal på en harmonisk måde imødekomme de forskellige funktioners behov. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer, og den nye Fælles akutmodtagelse optimale forhold for de akutte patienter.

Nyt Hospital Herlev skal sætte rammerne for et helende hospitalsmiljø, hvor et tæt samspil mellem nye ”grønnegårde” og hospital fremmer en positiv patientoplevelse.

Kontaktperson: Projektdirektør Connie Barfod; connie.barfod@heh.regionh.dk eller Region Hovedstadens pressevagt tlf. 70 20 95 88

Kommende udbud: Delprojekt A Kvinde-barn bygning og akutmodtagelse: Q4 2014

Finansieres af: Kvalitetsfonden og Region Hovedstaden

Rådgivere: Bygherrerådgiver: NIRAS A/S. Århus Arkitekterne er underrådgiver.

Delprojekt A Rådgiverkonsortiet Nyt hospital Herlev: Henning Larsen Architects A/S, Friis & Moltke, Arkitekter A/S, NNE Pharmaplan A/S og Orbicon Norconsult AS. Underrådgivere: Brunsgaard & Laursen Arkitekter ApS , SLA A/S, Erik Steffensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører og Viatrafik.
Delprojekt B Totalrådgiver: Alectia A/S. Underrådgiver: C.F. Møller A/S. Byggeledelse: Grontmij og Hou og partnere.

Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden: Endeligt tilsagn

Læs mere her