Nyt Hospital Bispebjerg

Projektperiode: 2010-2025

Budget: 2,95 mia.

Nuværende fase: 2, Byggeprogram

Beskrivelse af projektet: På Bispebjerg Hospitals matrikel skal frem til 2025 bygges et unikt hospital og psykiatri. Det nye hospital og psykiatri skal rumme Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som fusionerer, samt Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg. Dermed bliver en stor del af hovedstadens psykiatri samlet og højt specialiseret, mens det somatiske hospital skal være akuthospital for bydelene Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt Frederiksberg Kommune. Området er estimeret til at omfatte ca. 480.000 borgere i 2020.

Visionen for at udbygge hospitalet og psykiatrien er at skabe et sted, hvor patienter, pårørende og medarbejdere trives og naturligt finder rundt i et æstetisk miljø af historiske og nye bygninger og grønne områder. Området bliver et sundhedskvarter i fremtidens by, en park til rekreation og sunde, forebyggende aktiviteter for nutidens og fremtidens patienter.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal til enhver tid være i front med nyeste teknologi. Alt overflødigt ressourceforbrug skæres væk, så kræfterne bruges på patienterne, og der skabes bedre tid til omsorg og tryg behandling.

Projektet arbejder ud fra syv fokuspunkter, bl.a. Det Fantastiske, Det Effektive og Det Integrerende Bispebjerg, som du kan læse mere om på hjemmesiden.

Kontaktperson: Projektansvarlig vicedirektør Claes Brylle Hallqvist; claes.brylle.hallqvist@regionh.dk, projektleder for kommunikation Karen Grønkjær; tlf. 29 91 29 87, kkje0027@regionh.dk eller Region Hovedstadens pressevagt tlf. 70 20 95 88

Kommende udbud: Der er udarbejdet lokalplan for området. I februar 2014 blev syv rådgiverteam prækvalificeret til at deltage i projektkonkurrencen for Akuthuset, Nyt Hospital Bispebjerg. Der er udarbejdet et konkurrenceprogram for Akuthuset, og projektkonkurrencen forventes igangsat i april 2014. 1-3 ligeværdige vindere af projektkonkurrencen forventes offentliggjort primo 2015. Der er gennemført prækvalifikation for udvælgelse af totalentreprenør for det kommende parkeringsanlæg. Udbuddet pågår. Der er udarbejdet dispositionsforslag for laboratorie- og logistikbygning, og den videre projektering pågår. Udbud vedr. byggepladsledelse pågår.

Finansieres af: Kvalitetsfonden og Region Hovedstaden

Rådgivere: Bygherrerådgivere: Gennemgående bygherrerådgiver: Emcon med KPMG Somatisk hospital: Drees & Sommer Nordic med Munksgaard plus Andersen, EKJ Ingeniører og Sweco Arkitekter Laboratorie- og logistikbygning: Kuben Management med Balslev og Arkitema Parkeringshus: Bascon Rådgiver vedr. fælles byggeplads: Drees & Sommer Nordic Totalrådgiver for Laboratorie- og logistikbygning: Mikkelsen Arkitekter med WHR og Arup.

Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden: Endeligt tilsagn

Læs mere her