Nyt Hospital Hvidovre

Projektperiode: 2009 – 2020

Budget: 1,45 mia.

Nuværende fase: 4, Projektering

Beskrivelse af projektet: Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger i det eksisterende hospital og nyt byggeri. Det nye byggeri skal rumme akutmodtagelse, kvinde-barn-center og hjerteafdeling. Byggeriet skal skabe rammerne om det effektive hospital, den gode arbejdsplads og en høj patientoplevet kvalitet ved at sætte patienten i centrum og have patientens forløb og oplevelse som det styrende princip for planlægningen af byggeriet.

Kontaktperson: Projektdirektør Finn Bloch; finn.bloch@hvh.regionh.dk, tlf. 3862 1952. Region Hovedstadens pressevagt tlf. 70 20 95 88

Kommende udbud: Projektkonkurrencen for nybyggeriet er afsluttet. Der er indgået kontrakt om totalrådgivning for nybyggeriet. Totalrådgivere er Aarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne Royal Haskoning B.V., Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Der er indgået kontrakt med C. F. Møller som totalrådgiver for ombygningerne og MOE som underrådgiver for fase 1-4 i december 2013. For ombygningerne gennemføres der løbende entrepriseudbud. For nybyggeriet gennemføres der entrepriseudbud i 2016.

Finansieres af: Kvalitetsfonden og Region Hovedstaden

Bygherreådgiver: Cowi

Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden: Endeligt tilsagn

Læs mere her