Bestyrelse

FSTA’s bestyrelse består af syv medlemmer og to suppleanter, der varetager den daglige ledelse.


Formand
Kaj Hyldgaard
Teknisk koordinator, Nyt Aalborg Universitetshospital
kh@fsta.dk
Tlf. 30 46 05 70

Næstformand & kasserer
Mogens K. Thrane
Chefkonsulent, Balslev
mt@fsta.dk
Tlf. 31 19 60 03

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Gade Ernst
Segmentchef, Arkitema Architects
be@fsta.dk
Tlf. 40 81 80 77

Bestyrelsesmedlem
Michael Møller
Markedschef hospitaler, NIRAS
mm@fsta.dk
Tlf. 29 60 06 18

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Lindegaard
Teknisk chef, OUH
jl@fsta.dk
Tlf. 20 53 56 87

Bestyrelsesmedlem
Lene Stevnhoved
Projektchef, Nyt Hospital Bispebjerg
ls@fsta.dk
Tlf. 23 26 70 45

Bestyrelsesmedlem
Thorkil Vandborg
Ansvarlig for fagnetværk
tv@fsta.dk
Tlf. 29 32 30 88

Bestyrelsessuppleant
Steffen Carl Jacobsen
Teknisk chef, Aalborg Universitetshospital
scj@fsta.dk
Tlf. 21 63 98 95

Bestyrelsessuppleant
Svend Christiansen
Teknisk chef, Regionshospitalet Randers
sc@fsta.dk
Tlf. 78 42 31 01