Mål & Virke

Det danske hospitalsvæsen står fra 2008 til 2020 foran store investeringer i nye sygehusbyggerier.

Det drejer sig både om store universitetshospitaler, regionssygehuse og betydelige om- og tilbygninger
på eksisterende sygehuse.

Den nuværende sygehusstruktur udfordres bl.a. gennem øgede krav til effektiviseringer, strammere økonomiske vilkår, ændringer af akutstrukturen samt indførelse af nye kliniske metoder og behandlingsforløb.

Der stilles krav til fleksible, omkostningseffektive byggerier og totaløkonomiske vurderinger, der i høj grad involverer samarbejde mellem mange faggrupper inden for bl.a. planlægning, rådgivning, design og teknologi – et tværfagligt samarbejde der også omfatter drift, vedligeholdelse og administration.

FSTA har til formål at skabe et tværfagligt fællesskab for alle, som er involveret og interesseret i planlægning, byggeri og drift af hospitaler i Danmark.

FSTA er et sundhedsfagligt forum og netværk på højt niveau for personer beskæftiget inden for:

 • planlægning og programmering
 • arkitektur og byggeri
 • logistik og infrastruktur
 • teknik, IT og medicoteknik
 • drift, vedligeholdelse, ledelse og styring
 • kvalitet og hygiejne
 • miljø og energi

IMGP5151 web IMGP5164 webIMGP4849 web

I FSTA arbejder vi kontinuerligt på at fremme vores medlemmers faglige viden og dygtighed til gavn for medlemmerne selv og det samlede hospitals- og sundhedsvæsen.

Det gør vi bl.a. ved at:

 • virke som høringsorgan og kompetencecenter
 • formidle viden gennem faglige konferencer og seminarer
 • samarbejde nationalt og internationalt med myndigheder og andre faglige organisationer inden for byggeri og drift af sygehuse
 • styrke medlemmernes viden og kompetencer på tværs af traditionelle faggrænser
 • etablere, drive og vedligeholde effektive infrastrukturer i hospitals- og sundhedsvæsenet