Nyt Psykiatrisygehus Slagelse

Projektperiode: Ibrugtaget august 2015

Budget: 1,05 mia.

Nuværende fase: 7, Aflevering og drift

Beskrivelse af projektet: I forbindelse med Slagelse somatiske sygehus opføres et nyt psykiatrihospital, der samler psykiatrifunktionen i Region Sjælland. Den nuværende behandling i Holbæk, Dianalund, Nykøbing Sj. og Slagelse samles i Slagelse. Konkret etableres der i alt 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandlingsfunktion samt faciliteter for forskning og uddannelse. Der etableres en ny sikringsafdeling til afløsning af den eksisterende sikring i Nykøbing. Psykiatrisygehuset tager udgangspunkt i visionen om at gøre det psykiatriske sygehus i Slagelse til et fagligt fyrtårn inden for psykiatrien i Region Sjælland. Byggeriet vil indtage en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele regionen samt etablere en markant funktion inden for sundhed, uddannelse og forskning. • Ansatte: Ca. 650 personer • Sygehusets areal: 44.000 m² (ca. 55 håndboldbaner) • Grundens areal 158.463 m² (ca. 25 fodboldbaner) • Sengepladser: 194 heraf: -> 114 almenpsykiatriske og gerontopsykiatriske sengepladser – i dag placeret i Dianalund, Holbæk, Nykøbing Sjælland og Slagelse. -> 50 retspsykiatriske sengepladser – i dag placeret i Dianalund og Nykøbing Sjælland. -> 30 pladser til Sikringsafdelingen – i dag placeret i Nykøbing Sjælland.

Kontaktperson: Projektchef Henrik Bendix Olsen; hbeo@regionsjaelland.dk

Kommende udbud: Udbud af IKT Innovation og bygherreleverancer forventes 2. kvartal 2014

Finansieres af: Kvalitetsfonden og Region Sjælland

Rådgivere: Bygherrerådgiver: Kuben Management. Totalrådgiver: Karlsson Arkitekter og Vilhelm Lauritzen (konsortium). Underrådgivere: Signal Arkitekter, Schønherr Landskab, Moe & Brødsgaard, NNE Pharmaplan og CENERGIA. Byggeledelse: Rambøll Danmark A/S

Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden: Endeligt tilsagn

Læs mere her