Sådan gik Årskonferencen 2018

FSTAs Årskonference 2018

FSTA har netop afholdt den årlige konference, som fandt sted ved Hotel Nyborg Strand den 22.-24. oktober 2018. I år deltog 258 professionelle aktører og udstillere, som alle beskæftiger sig inden for områder som drift, teknik, byggeri og arkitektur på landets hospitaler.

Første indlæg blev mandag aften indledt af foredragsholder og konsulent Rune Green, som fortalte, hvordan humor frembringer arbejdsglæde og kan bruges til at opbygge nye relationer på arbejdspladsen.

De efterfølgende to dage bød på et stort udvalg af faglige indlæg fra interessenter i branchen, og i pauserne kunne deltagerne networke og få inspiration fra de 46 udstillingsstande, hvor virksomheder præsenterede produkter, løsninger og services til hospitalsvæsenet. Konferencens deltagerne fik igen i år gode muligheder for at udveksle ny viden og erfaringer med hinanden.

”Vi er glade for den store interesse, der er for at deltage på vores konference. Alle er dedikerede til at værne om godt sygehusbyggeri og udbrede kendskabet til metoder og løsninger, der kan løfte teknisk hospitalsdrift til et højt niveau. Vi kan lære rigtig meget af hinanden, og det skal vi blive ved med,” fortæller FSTA’s bestyrelsesformand Kaj Hyldgaard.

Et demokratisk sundhedssystem med nye teknologiske muligheder
Det første faglige indspark blev indledt tirsdag morgen af Region Hovedstadens regionrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen, som fremlagde sit syn på hospitalernes fremtid i 2025. I indlægget fortalte hun om sin politiske drøm for et bedre og mere demokratisk sundhedssystem, som i højere grad imødekommer den enkelte patient gennem individuel behandling.

Foruden de mange nye sygehusbyggerier lagde Sophie Hæstorp Andersen også vægt på, at der skal være færre akutte brandslukninger til vedligeholdelse på de ældre hospitaler. Vi kan derfor se frem til en større renoveringsplan i Region Hovedstaden på syv milliarder kroner over de næste 10 år, som skal bruges til vedligeholdelse af de eksisterende sygehusbygninger.

I indlægget talte regionrådsformanden også om, hvordan ’home care-teknologien’ i fremtiden kan gavne vores sundhedssystem med langt færre indlæggelser i 2025.

”Jeg tror på, at teknologien i fremtiden vil give os nye muligheder. Ny teknologisk viden vil komme os til gavn, og vi skal kunne diagnosticere flere patienter korrekt. I 2025 skal vi have inkorporeret ny teknologi som for eksempel kunstig intelligens som en del af behandlingen på flere områder. Fremtidens hospitaler skal også være grønnere og mere effektive,” sagde hun blandt andet.

Se præsentationen fra Sophie Hæstorp Andersens indlæg.

Lærerige indlæg med aktuelle emner
I løbet af Årskonferencen blev deltagerne præsenteret for relevante og fagspecifikke indlæg med afsæt i aktuelle emner inden for blandt andet sygehusbyggeri, personsikkerhed, brugerinddragelse i sundhedsvæsenet og fremtidens teknologi.

Indlæggene bragte tematikker, udfordringer og perspektiver på banen, som var med til at skabe nye indfaldsvinkler for konferencens deltagere.

”Jeg synes ligesom alle andre år, at der var nogle rigtig spændende indlæg. Indlæggene er altid på et højt fagligt niveau, og det er tit svært at vælge imellem de to spor af indlæg, fordi man har lyst til at høre dem alle,” fortalte Jack Andersen, som er projektchef hos INGENIØR’NE.

Teknisk projektleder for Akuthuset ved Nyt Hospital Bispebjerg, Morten Janke, påpegede også vigtigheden af, at flere af indlæggene giver ny læring, som kan være med til at skabe konkrete forbedringer på både de nye og eksisterende sygehuse.

”Jeg synes, det er meget givende at høre om de ting, der er gået galt på andre sygehuse. Det er nemmere efterfølgende at huske specifikke udfordringer og problematikker. Det er vigtigt, så vi andre kan tage ved lære af det. På den måde er andres erfaringer med til at sikre, at vi undgår at begå de samme fejl i fremtiden.”

Projektleder for Center for Ejendomme i Region Hovedstaden, Philip James Woodgate, oplevede ligesom Morten Janke at få ny viden til gavn for det daglige arbejde. Særligt indlægget om ’Fremtidens personsikkerhed ved brand på hospitalet’ gav ny inspiration.

”Indlægget var lærerigt for mig, da indlægsholderen fra DBI Brand og Sikring fortalte, at man kan tage et kursus hos dem for at blive certificeret brandrådgiver. Det var en fed ny viden for mig, da det sagtens kunne være fordelagtigt for min arbejdsplads.”

Gode muligheder for inspiration og networking
Hovedformålet med FSTA’s Årskonference var for mange af deltagerne at få ny inspiration til driften, teknikken og byggeriet på sygehusene og at networke med de andre deltagere og udstillere.

”Jeg deltager hovedsageligt for at få inspiration og nye indfaldsvinkler fra indlæggene, som vi kan diskutere med hinanden under konferencen,” fortalte Bianca Ter Haar, der er teknisk chef på Holbæk Sygehus.

Associeret partner i Arkitema Architects, Birgitte Gade Ernst, påpegede også konferencens gode muligheder for at få indblik i forskellige perspektiver.

”Konferencen er interessant, idet her rejses flere temaer set fra forskellige perspektiver. Det er spændende at høre, hvad der har betydning for bygherrer og politikere, og hvad der sker og rører sig lige nu inden for de tekniske fag. Som arkitekt er det vigtigt at have en helhedsforståelse, og det betyder meget for mig, at jeg kan blive informeret om emnerne ud fra andre fagpersoners perspektiv,” sagde hun.

Overlæge for Statens Serum Institut, Elsebeth Tvestrup Jensen, deltog i år på konferencen for at pleje og udvide sine relationer.

”Jeg er her især for at øge samarbejdet med dem, jeg kender og er i FSTA’s fagnetværk med. Det er vigtigt for mig at have et netværk, som går på tværs af fagligheder. Jeg er med i ventilationsnetværket, hvor vi forsøger at skabe en fælles forståelse for det tekniske område for ventilation og sørger for, at andre får adgang til vores viden,” fortalte hun.

Flere af FSTA’s deltagere anser det også som et must at deltage i den årlige konference på grund af udstillingerne, hvor flere virksomheder viser produkter, løsninger og services til hospitalerne frem.

”Det er fedt at blive præsenteret for nye produkter, da det giver indblik i nye løsninger, som kan give ideer og mulighed for udvikling og samarbejde på længere sigt,” fortalte projektleder for Center for Ejendomme i Region Hovedstaden Philip James Woodgate.

Flere af FSTA’s medlemmer udstiller på Årskonferencen for at vise særlige kompetencer og indgå i dialog med velkendte og nye beslutningstagere på landets sygehuse.

Aarsleff Rørteknik har deltaget i FSTA’s Årskonference de seneste fire år for at pleje relationerne. På konferencen fremviste virksomheden strømpeforingsmetoden til renovering af slidte kloaksystemer. En løsning, som Aarsleff Rørteknik har udført med succes på flere hospitaler i Jylland.

”Vi vil gerne i dialog med rådgivere, der projekterer, samt driftschefer og tekniske chefer på hospitalerne, der står med problemerne. Når vi udstiller på FSTA’s Årskonference, får vi faglige snakke, gode kontakter og indgange til forskellige projekter og sygehuse,” fortalte Brian Højlund, som er projektkonsulent i Aarsleff Rørteknik.

Nye medlemsvirksomheder i FSTA deltog også for første gang på konferencen i år. En af dem var Duelco, som blandt andet leverer sengestuepaneler med mulighed for montage af el, data, patientkald, luftarter, vakuum og patientunderholdning. Virksomheden så gode muligheder i at udstille på konferencen for at udvide netværket og vise nye produkter og løsninger frem.

”Vi vil gerne gøre opmærksomme på os selv og komme i dialog med de rigtige mennesker. Det får vi mulighed for i dette forum. Ved at deltage som udstiller bliver vi synlige over for branchens aktører og leverandører,” fortalte Steen Sander Oxbøll, der arbejder med teknisk salg hos Duelco.

Ny lokation skabte gode rammer for udstillerne
FSTA’s Årskonference blev som noget helt nyt afholdt på Hotel Nyborg Strand, hvilket vakte stor begejstring blandt både deltagere og udstillere.

”Jeg synes, det er fint at skifte lokation en gang imellem, og Nyborg er geografisk placeret lidt i midten for alle. Udstillerne er også samlet bedre her, hvor der er god plads til alle, så det har fungeret langt bedre i år,” sagde Brian Højlund fra Aarsleff Rørteknik.

Hotel Nyborg Strand er et væsentligt større konferencested, som i år har givet plads til mange flere udstillere. I alt fik 46 virksomheder mulighed for at udstille på konferencen.

”Pladsen betyder rigtig meget for os, når vi udstiller. Det er rart, at her ikke er lige så klemt, og at der er et bedre indeklima her i Nyborg,” fortalte Flemming Folkevardsen, der er segment chef i ABB og har deltaget på FSTA’s Årskonference de seneste 10 år.

Tredje år med studerende
Udover branchens erfarne folk deltog en række ambitiøse studerende for tredje år i træk på Årskonferencen.

23-årige Mustafa, som læser bygningsdesign på DTU, fik særligt udvidet sin horisont gennem de mange udstillinger.

”Det har været spændende at gå rundt at snuse til udstillingerne, hvor folk er passioneret helt ned til mindste detalje. Konferencen har givet mig en rigtig god viden om hospitalerne og nye perspektiver på mit felt. Det har givet mig et indblik i, at tingene er meget mere sofistikeret, end det ofte ser ud til at være,” fortalte han.

En anden studerende var 27-årige Christian Ulrich, som læser sundhedsteknologi på Aalborg Universitet på 9. semester.

”Da jeg er i den afsluttende fase af mit studie, er det klart konferencens muligheder for networking, som gør, at jeg har fundet det interessant at deltage. Jeg håber på, at jeg kan komme i dialog med relevante kontakter, som kan hjælpe mig videre frem,” fortalte han under konferencen.

Foruden Mustafa og Christian deltog også Ryan, Mads og Lasse, som alle tre er i gang med at læse til maskinmester. De er glade for, at deres kontaktperson på Aalborg Universitetshospital, hvor alle tre har været i praktik, fortalte dem om muligheden for at deltage på konferencen.

”Det har været spændende at få indblik i, hvad fremtiden har at byde på inden for sygehus- og sundhedsvæsenet,” sagde Ryan.

Se billeder fra FSTA’s Årskonference 2018.