Sådan gik generalforsamlingen

64 personer deltog i FSTA’s generalforsamling, som åbnede Årskonferencen den 12. oktober 2016. Heraf var 33 personer stemmeberettigede medlemmer.

Kaj Hyldgaard kunne i sin formandsberetning i år fortælle, hvordan FSTA har haft, og fortsat vil have, fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling.

”FSTA skaber viden, forståelse og kontakter på tværs af forskellige interessentgrupper. Formålet med denne vidensdeling er, at vi får skabt et fysisk bedre sygehusvæsen til gavn for både patienter og ansatte,” sagde Kaj Hyldgaard, formand i FSTA.

Fagnetværk

Det er især på Årskonferencen og gennem fagnetværk, at vidensdelingen finder sted. Kaj Hyldgaard gjorde på generalforsamlingen medlemmerne opmærksomme på de to veletablerede fagnetværk om el-installationer og medicinske gasser, som det stadig er muligt at blive en del af. Samtidig kunne han fortælle, at der i slutningen af 2016 etableres to nye fagnetværk om henholdsvis ventilation og udstyr til genbehandling af sterile instrumenter.

FSTA ønsker at etablere flere fagnetværk i fremtiden, hvor det overordnede formål er at dele viden mellem foreningens interessentgrupper, agere FSTA’s faglige høringsorganer og bidrage med relevante materialer, vejledninger og rapporter. De forskellige fagnetværk kan også danne grobund for årlige temadage til gavn for alle, der har interesse i de aktuelle emner.

Ønsker du at være med i et eller flere fagnetværk, kan bestyrelsesmedlem Thorkil Vandborg kontaktes.

Kaj Hyldgaard opfordrede på generalforsamlingen også medlemmer til at komme med forslag til kommende konferenceindlæg og temadage, da FSTA i høj grad får sit høje faglige niveau gennem medlemmernes engagement.

Samarbejder i Europa og globalt

FSTA samarbejder med andre fagrelevante organisationer i både ind- og udland.

I sin formandsberetning fortalte Kaj Hyldgaard, at FSTA i 2017 tilslutter sig det europæiske forum IFHE-EU, hvor der bl.a. skal arbejdes med EN-standarder og D&V benchmarking.

IFHE-EU er en ikke-statslig organisation, som blev grundlagt i 2005 og forener de nationale sammenslutninger af teknisk sygehusdrift i Europa. Belgien, Tyskland, Finland, Frankrig, England, Holland, Østrig, Norge, Italien, Portugal, Schweiz og Spanien er allerede en del af dette europæiske samarbejde, som FSTA ser frem til at tilslutte i det nye år. Også her er formålet vidensdeling og erfaringsudveksling inden for den faglige disciplin sygehusbyggeri og hospitalsdrift. Der holdes desuden europæisk konference i Italien i 2017.

Kaj Hyldgaard kunne også fortælle, at den internationale IFHE konference blev afholdt i Haag i april, hvor omkring 20 danskere fra bl.a. FSTA deltog og var en del af en nordisk aften.

Tilpasning af vedtægter

Sidste år foreslog bestyrelsen en tilpasning af FSTA’s vedtægter vedrørende § 2. Formål under Stk. 1. Tilføjelsen blev førstegangsgodkendt på generalforsamlingen i 2015 og blev endeligt godkendt på dette års generalforsamling den 12. oktober.

På generalforsamlingen i år foreslog bestyrelsen en ny tilføjelse i §4. Ledelse og kompetence. Stk. 6. Denne tilføjelse blev førstegangsgodkendt af de stemmeberettigede den 12. oktober 2016. Forslaget til denne vedtægtsændring skal til skriftlig afstemning og endelig godkendelse på generalforsamlingen i 2017.

Se FSTA’s vedtægter.

Samme bestyrelse

Valg af bestyrelse var også på generalforsamlingens dagsorden. Det gik nemt, da der i år ikke var andre medlemmer, som ønskede at stille op til en bestyrelses- eller suppleantpost. Mogens Thrane, Michael Møller og Thorkil Vandborg var på valg og modtog genvalg.

Bestyrelsen er derfor uændret og består af formand Kaj Hyldgaard, næstformand og kasserer Mogens Thrane, sekretær Claus Niehburg Bernthsen, Jørgen Lindegaard, Finn Sørensen, Michael Møller, Thorkil Vandborg samt de to bestyrelsessuppleanter Svend Christiansen og Steffen Carl Jacobsen.

Se de enkelte bestyrelsesmedlemmer og find deres kontaktoplysninger.

Bestyrelsen konstituerede sig den 12. oktober 2016.

Læs referatet fra den ordinære generalforsamling 2016.