Sådan gik generalforsamlingen

Traditionen tro åbnede FSTA’s Årskonference med den årlige ordinære generalforsamling. Omkring 60 personer deltog i generalforsamlingen onsdag den 4. oktober 2017, og heraf var 29 personer stemmeberettigede medlemmer.

Formandens beretning
I sin formandsberetning lagde Kaj Hyldgaard vægt på hovedformålet med FSTA – nemlig vidensdeling. Det sker især gennem de tre eksisterende fagnetværk, hvor der opstår ny viden, forståelse og kontakter mellem de forskellige interessegrupper. I de forskellige fagnetværk bliver der løbende skabt grobund for afklaringer på konkrete udfordringer.

Kaj Hyldgaard kunne også fortælle, at fagnetværket om genbehandling af sterile instrumenter snart er klar til drift, og at FSTA overvejer at opstarte flere fagnetværk med fokus på fx logistik og automatisering, sikring af bygninger (ADK og TVO), energi, BIM og brand.

Ønsker du at være med i et eller flere af FSTA’s fagnetværk, kan bestyrelsesmedlem Thorkil Vandborg kontaktes.

Bestyrelsesformanden opfordrede i sin beretning også FSTA’s medlemmer til at komme med forslag til kommende konferenceindlæg og temadage, da FSTA i høj grad får sit høje faglige niveau gennem medlemmernes engagement og viden på sygehusområdet.

Sidste år tilsluttede FSTA sig det europæiske forum IFHE-EU, der forener de nationale sammenslutninger af teknisk sygehusdrift i Europa. I den forbindelse gjorde Kaj Hyldgaard opmærksom på, at den næste europæiske konference afholdes i Australien i 2018, hvor FSTA’s medlemmer opfordres til at deltage.

Tilpasning af vedtægter
Sidste år foreslog bestyrelsen i FSTA en ny tilføjelse i foreningens vedtægter vedrørende §4. Ledelse og kompetence. Stk. 6. Det drejer sig om følgende tilføjelse:

FSTA tegnes af formand og næstformand i forening, formand og to ordinære bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Den nye tilføjelse blev førstegangsgodkendt på generalforsamlingen i 2016 og endeligt godkendt den 4. oktober i år af de stemmeberettigede medlemmer.

Se FSTA’s vedtægter.

Samme bestyrelse fortsætter
Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der var på valg i år, ønskede at fortsætte arbejdet i FSTA’s bestyrelse. Der var ikke øvrige medlemmer af FSTA, som stillede op til en bestyrelsespost, og derfor er bestyrelsen uændret.

FSTA’s bestyrelse konstituerede sig den 4. oktober 2017 og består af formand Kaj Hyldgaard, næstformand og kasserer Mogens Thrane, Claus Niehburg Bernthsen, Jørgen Lindegaard, Finn Sørensen, Michael Møller, Thorkil Vandborg samt de to bestyrelsessuppleanter Svend Christiansen og Steffen Carl Jacobsen.

Se de enkelte bestyrelsesmedlemmer og find deres kontaktoplysninger.

Referat af FSTA generalforsamling den 4. oktober 2017.