Sådan gik Årskonferencen 2019

Den 2.-4. oktober 2019 deltog omkring 300 professionelle aktører og udstillere inden for hospitalsdrift, -teknik, -byggeri og -arkitektur på FSTA’s Årskonference, der fandt sted på Hotel Nyborg Strand.

Bæredygtighed på hospitalerne og fremtidens sundhedsvæsen var på dagsordenen til dette års konference, som bød på fagspecifikke indlæg med aktuelle emner og udstillinger med nye løsninger til hospitalerne.

”Det er altid en fornøjelse at deltage på FSTA’s Årskonference. Konferencens temaer har en stor bredte og samfundsrelevans i forhold til, hvad der rører sig på hospitalsområdet. De seneste år har konferencen også haft to spor med indlæg på samme tid i programmet, så det så vidt muligt både henvender sig til deltagere inden for drift og teknik samt byggeri og arkitektur. Det skaber et større rum for erfaringsudveksling og netværk på kryds og tværs af brancher til konferencen,” fortalte sektionschef for Hospitalsenheden Vest, Flemming Madsen, som har deltaget på konferencen hvert år de sidste 30 år.

I pauserne kunne deltagerne udveksle ny viden og erfaring med hinanden og hente inspiration fra de 46 udstillingsstande, hvor virksomheder præsenterede produkter, løsninger og services til hospitalerne.

Fremtidens hospitaler skal være mere bæredygtige
Årets konference satte som noget nyt særligt fokus på bæredygtighed på hospitalerne. Torsdag blev deltagerne præsenteret for indlægget ’Det bæredygtige hospital’ om de bæredygtige tiltag, der er blevet gjort i Region Midtjylland.

”Det var spændende at høre om deres proces med bæredygtighed, og hvordan indkøb af varer og tjenesteydelser, byggeri og anlæg, fysiske rammer for affaldssortering, transport og energiforbrug påvirker muligheden for at skabe et bæredygtigt hospitalsvæsen,” fortalte Flemming Madsen og tilføjede:

”Bæredygtighed er vanskeligt at implementere. Det tager tid, men vi er nødt til at gøre noget for alvor. Vi bør fokusere på enkelte mål og indflydelse. For eksempel i form af bedre genanvendelse af teknisk udstyr, og hvad vi kan gøre for at genanvende i endnu længere tid.”

Indlægget om det bæredygtige hospital gjorde også indtryk på 23-årige Kristian Hyldgaard Olsen, som til dagligt studerer til maskinmester på MARTEC, Maskinmesterskolen i Frederikshavn:

”Jeg har set frem til at høre om Region Midtjyllands take på et bæredygtigt hospital. Det er jo mig og mine medstuderende, der skal bære udviklingen videre i fremtiden, så på den måde føler jeg, at vi har et stort ansvar. At høre om nogle af de erfaringer, som mine forrige generationer har gjort sig, er derfor inspirerende.”

Karina Lehm, segmentschef hos LINK arkitektur, påpegede også, at vi i fremtiden bør have større fokus på vores adfærd:

”Generelt mener jeg, at vi i sundhedsvæsenet skal have foretaget en stor adfærdsændring, der fører til et mere bæredygtigt samfund. Bæredygtighed handler især om vores egen måde at forholde os til det på, og det er helt tydeligt, at der skal større fokus på en mere bæredygtig adfærd.”

Et andet af konferencens indlæg om bæredygtighed var Region Hovedstadens handlingsplan for FN’s 17 verdensmål, der blandt andet handler om bæredygtig energi, bæredygtige byer, klimaindsats, sundhed og trivsel, forbrug og produktion.

Blandt konferencens deltagere var der også bred enighed om, at FSTA’s medlemmer fremadrettet bør fokusere på bæredygtighed.

”For mig at se, hænger FN’s 17 verdensmål nøje sammen med bæredygtighed, da der er flere af verdensmålene, som rammer plet, når det handler om hospitalsbyggeri. Det er vigtigt, at vi fremadrettet får fokus på flere af målene og reflekterer over, hvordan vi kan opfylde dem bedst,” lød det blandt andet fra chefkonsulent i Region Sjælland, Poul Bitzer.

Konferencens udstillere udtrykte også stor interesse for bæredygtighed på hospitalerne:

”Det er godt, at der kommer større fokus på verdensmålene i samfundet, hvor vi som virksomheder også har en forpligtelse til at dele ud af vores viden om bæredygtighed til hinanden. Vi bidrager til de 17 verdensmål, idet vi rådgiver vores kunder i den rigtige retning, hvor fokus er på bæredygtighed og minimalt energiforbrug,” fortalte Johnny Reinholdt Mørch fra ÅF, som rådgiver hospitalerne inden for drift og byggeri.

”Det grej, man bruger, skal være produceret på en grønnere og mere effektiv måde, og man skal sørge for, at tingene ikke foregår tredobbelt, så systemerne strukturerer arbejdsgangen. Ellers er det spild af energi og ressourcer,” lød det yderligere fra Business Proposition Manager hos Tunstall, Michael Andresen, der leverer patientkald-anlæg til hospitalerne.

Et stærkere samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger
Konferencens første faglige indlæg blev indledt af hospitalsdirektør for Herlev og Gentofte Hospital, Klaus Lunding, som fremlagde sit syn på fremtidens sundhedsvæsen. I sit indlæg fortalte han, hvordan vi i fremtiden sikrer bedre og mere effektive patientforløb, og hvordan vi kan skabe et tættere samarbejde mellem hospitaler, læger og kommuner i landet.

Ifølge Klaus Lunding er det helt afgørende for fremtidens sundhedsvæsen, at der kommer større fokus på patienterne og borgerne:
”Når vi driver hospital, skal vi spørge os selv, hvad vi gør for patienter og pårørende, og hvordan vi får dem bedst ombord.”

Han lagde videre vægt på vigtigheden i, at det kommunale selvstyre bliver tilrettet, så kommunerne bliver styrket og bedre til at samarbejde:

”Kommunerne har forandret sig strukturelt. Der er i dag færre regioner og kommuner, hvilket har betydning for patienterne. Det kan dog diskuteres, om strukturreformen stoppede for tidligt. Det er for eksempel en problematik, at kommunerne har svært ved at samarbejde med de praktiserende læger. Sundhedsstyrelsen bør beskrive nogle fælles standarder til kommunerne for, hvad de skal levere i hospitalsbranchen.”

I fremtiden vil den teknologiske udvikling ifølge Klaus Lunding formentlig også skabe stor udvikling i driften på hospitalerne:

”Det er meget muligt, at patienter om nogle år har monitoreret en chip i armen, så vi selv kan tage blodprøver, og at vi alle har et fuldt CT-billede, så radiologerne er de første til at vurdere vores diagnose. Nye teknologiske værktøjer vil samtidig gøre det lettere for akutmodtagelsen, så flere patienter bliver helbredt inden for 72 timer.”

Afslutningsvis lagde Klaus Lunding op til en række spørgsmål, han mener, kan få betydning for fremtidens sundhedsvæsen:

”Er kommunerne klar til udfordringen og indstillet på, at de skal levere service døgnet rundt? Er hospitalerne klar til at slippe patienterne og ændre organisationsformer, så ansatte både skal arbejde på hospitalerne og i kommunerne? Jeg er helt sikker på, at det nok skal lykkes, selvom det kommer til at tage lang tid.”

Networking, inspiration og faglige input
Hovedformålet med FSTA’s Årskonference var for mange af deltagerne at møde kollegaer og samarbejdspartnere i branchen og at få inspiration, viden og nye indfaldsvinkler til drift, teknik og byggeri på hospitalerne.

”Det er vigtigt at holde sig opdateret på de generelle forhold og følge med i den faglige udvikling i hospitalsvæsenet. Når jeg tager på FSTA’s Årskonference har jeg altid mine projekter i baghovedet, så jeg kan stille de rigtige spørgsmål til indlæggene og komme i dialog med mulige nye samarbejdspartnere. Erfaringsudvekslingen på tværs giver altid mange input,” fortalte Poul Bitzer, chefkonsulent i Region Sjælland.

For udstillerne er det især vigtigt at være til stede på konferencen for at skabe større synlighed om virksomhedsprodukter og for at pleje relationerne til kunderne.

”Det er vigtigt for os at deltage på Årskonferencen for at få udbredt vores produkter og vise kvaliteten af vores maskiner frem. Samtidig får vi større indsigt i kundernes behov, da vi får en helt anden og mere uformel dialog med kunderne, end når vi besøger dem på hospitalerne,” sagde Elisabeth Gjerløv Rizzato, Ariva Sales Manager hos Kenn Hygiene Systems, der leverer desinfektionsmaskiner til hospitaler for at undgå smittefare.

Konferencens muligheder for networking er, ifølge Ulla Bisgaard Neustrup Simonsen, leder for Teknisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, især vigtig for nye medlemmer af FSTA:

”Jeg synes, det er et utroligt spændende program i år med gode aktuelle temaer, og som medlem af FSTA finder jeg det vigtigt at bruge mit netværk på konferencen. Det er desuden vigtigt for især nye medlemmer af FSTA også at benytte sig af FSTA’s fagnetværk for herigennem at få kontakt til hospitalerne. Vi er jo en lille specialgruppe af teknikere, så det gælder om at bruge sit netværk mest muligt.”

Udfordringer og muligheder for fremtidens hospitaler
Årskonferencen gav også anledning til, at deltagerne fik reflekteret over hospitalernes udfordringer og muligheder for fremtiden.

”De mange ombygninger på hospitalerne og nybyggerier med de nye supersygehuse skaber nogle store udfordringer for hospitalsdriften. Her ser jeg FSTA’s Årskonference som en god mulighed for at blive opdateret på ny viden, der har betydning for vores fremtidige handlinger,” lød det fra fagleder hos Center for Ejendomme, Klaus Forup.

Ulla Bisgaard Neustrup Simonsen, leder for Teknisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, påpegede også udfordringen ved den fremtidige hospitalsdrift:

”Det bliver en udfordring at få kvalitetsfondsbyggerierne klar til at drifte, så de bliver mere effektive og har åbent i længere tid. Den teknologiske udvikling vil dog formentligt skabe effektivitet og positive forandringer for fremtidens hospitaler, så der er mindre kommunikation i driften, og patienternes indlæggelse bliver kortere.”

Flere af deltagerne så generelt den teknologiske udvikling som en stor mulighed for mere effektive løsninger blandt fremtidens hospitaler i form af robotteknologier, medicinfaglige teknologier og nanoteknologier, som er i rivende udvikling.

Fjerde år med studerende på konferencen
Udover branchens erfarne folk deltog også en række ambitiøse studerende.

En af dem var 23-årige Mads Emil Nielsen, der læser til diplomingeniør i sundhedsteknologi på Aarhus Universitet.

”Jeg synes, konferencen er en fantastisk mulighed for studerende i branchen, da vi får indblik i fremtidens sundhedsvæsen i mange facetter gennem oplæggene. Jeg er tidligere uddannet elektriker og er derfor særligt interesseret i det tekniske område. På konferencen møder man også flere udstillere, der producerer løsninger indenfor teknik,” sagde han.

47-årige Gitte Grønlund, som afslutter sin uddannelse i klinisk videnskab og teknologi på Aalborg Universitet til januar, var tiltrukket af konferencens gode muligheder for at networke og møde interessante aktører i branchen:

”Det er spændende at få indblik i ny teknologi på markedet, da jeg bliver uddannet til at implementere teknologi i sundhedsvæsenet. Jeg synes især, konferencen giver gode muligheder for at netværke. Jeg har for eksempel fået nogle spændende snakke med flere af udstillerne. Det kan muligvis være vejen frem til at etablere kontakt til en kommende arbejdsgiver.”

Se billeder fra FSTA’s Årskonference 2019

Se præsentationerne fra konferencens indlægsholdere